LĨNH VỰC GIÁO DỤC

Quy định về tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục

Rate this post

Quy định về tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục

Quy định về tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục

Về vấn đề này, THỦ TỤC PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Kiểm định chất lượng giáo dục là gì?

Theo khoản 2 Điều 1 Quy định ban hành kèm theo Thông tư 61/2012/TT-BGDĐT thì kiểm định chất lượng giáo dục là hoạt động đánh giá và công nhận mức độ thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục đối với nhà trường và cơ sở giáo dục khác. 

Kiểm định chất lượng giáo dục gồm:

– Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục (gọi tắt là kiểm định trường);

– Kiểm định chất lượng chương trình giáo dục (gọi tắt là kiểm định chương trình). 

Trong đó, kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục được áp dụng đối với tất cả các cơ sở giáo dục của các cấp học và trình độ đào tạo. 

Kiểm định chất lượng chương trình giáo dục được áp dụng đối với các chương trình giáo dục các trình độ đào tạo trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, thạc sĩ và tiến sĩ.

2. Quy định về tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục

2.1. Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục là gì?

Theo khoản 1 và khoản 3 Điều 3 Quy định ban hành kèm theo Thông tư 61/2012/TT-BGDĐT thì tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực kiểm định chất lượng giáo dục theo các quy định của Quy định ban hành kèm theo Thông tư 61/2012/TT-BGDĐT;

Có chức năng đánh giá và công nhận các cơ sở giáo dục và chương trình giáo dục đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

Đồng thời, tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục có tư cách pháp nhân; có tài khoản và con dấu riêng; có trụ sở giao dịch; hoạt động độc lập với các cơ sở giáo dục.

2.2. Phân loại tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục

Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục theo khoản 2 Điều 3 Quy định ban hành kèm theo Thông tư 61/2012/TT-BGDĐT quy định bao gồm tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục do Nhà nước thành lập và tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục do tổ chức, cá nhân thành lập như sau:

– Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục do Nhà nước thành lập hoạt động theo quy định của Nhà nước đối với các đơn vị sự nghiệp công lập.

Xem Thêm  Tổng hợp đáp án 03 môn thi tổ hợp KHTN tốt nghiệp THPT năm 2023 (Tham khảo)

– Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục do tổ chức, cá nhân thành lập hoạt động theo quy định của Nhà nước đối với các cơ sở ngoài công lập hoạt động trong các lĩnh vực giáo dục – đào tạo.

2.3. Tên và biểu tượng của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục

Tên và biểu tượng của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục theo Điều 4 Quy định ban hành kèm theo Thông tư 61/2012/TT-BGDĐT như sau:

– Tên và biểu tượng của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục được xác định trong quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập. Tên của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục được viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh trong các giấy tờ giao dịch, khi cần thiết có thể được viết bằng thứ tiếng khác.

– Tên và biểu tượng của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục không được trùng lặp với tên các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục khác đã được thành lập và đang hoạt động trên phạm vi toàn quốc.

– Tên và biểu tượng của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục phải được in hoặc viết trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục phát hành.

2.4. Quyền hạn của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục

Theo Điều 14 Quy định ban hành kèm theo Thông tư 61/2012/TT-BGDĐT thì quyền hạn của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục như sau:

– Được thực hiện các hoạt động ghi trong giấy phép hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục.

– Thuê chuyên gia trong nước và ngoài nước để phối hợp với các kiểm định viên thực hiện hợp đồng dịch vụ hoặc hợp tác với các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục khác theo quy định của pháp luật.

– Tham gia các tổ chức nghề nghiệp về kiểm định chất lượng giáo dục trong nước và quốc tế.

– Yêu cầu cơ sở giáo dục đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục cung cấp đủ, kịp thời các tài liệu và thông tin liên quan đến hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục.

– Kiểm tra, xác nhận các thông tin và minh chứng có liên quan đến cơ sở giáo dục đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục.

– Đề nghị các đơn vị, cá nhân có thẩm quyền giám định về mặt chuyên môn hoặc làm tư vấn liên quan đến các hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục.

– Được quyền từ chối không cung cấp dịch vụ kiểm định chất lượng giáo dục.

– Thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Quốc Đạt

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THỦ TỤC PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuctucphapluat.com.

Thủ tục pháp luật

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn