Hành ChínhTin Tức

Quy định về thưởng Tết Dương lịch 2024

Rate this post

Doanh nghiệp có bắt buộc thưởng Tết Dương lịch 2024 cho người lao động không? Quy định về thường Tết Dương lịch 2024? Hãy cũng Luật Sư Lsu tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Doanh nghiệp có bắt buộc thưởng Tết Dương lịch 2024 cho NLĐ không?

Theo Điều 104 Bộ luật Lao động 2019 quy định:

Như vậy, theo quy định nêu trên thì các khoản thưởng không phải là khoản bắt buộc doanh nghiệp phải trả cho người lao động.

Đồng nghĩa, doanh nghiệp không bắt buộc phải thưởng Tết Dương lịch 2024 cho người lao động. Việc có thưởng Tết Dương lịch 2024 cho người lao động hay không sẽ do doanh nghiệp quyết định dựa trên quy chế thưởng nội bộ của doanh nghiệp bên cạnh tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

Doanh nghiệp có bắt buộc xây dựng quy chế thưởng Tết dương lịch 2024 không?

Theo Khoản 2 Điều 104 Bộ luật Lao động 2019 quy định: Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

Theo đó, doanh nghiệp có quyền quyết định quy chế thưởng Tết Dương lịch 2024 sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở (nếu có) và phải công bố công khai quy chế thưởng Tết Dương lịch 2024 tại nơi làm việc để cho người lao động được biết.

Doanh nghiệp không công bố công khai quy chế thưởng Tết Dương lịch 2024 bị phạt bao nhiêu?

Theo quy định thì doanh nghiệp phải công bố công khai quy chế thưởng Tết Dương lịch 2024 tại nơi làm việc để cho người lao động được biết trước khi thực hiện.

Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện công bố công khai quy chế thưởng Tết Dương lịch 2024 tại nơi làm việc trước khi thực hiện thì sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 17 Nghị định 12/2022/NĐ-CP.

Xem Thêm  Ba nhiệm vụ đột phá nâng cao đời sống công nhân, người lao động

Ngoài ra, trường hợp doanh nghiệp không tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở khi xây dựng quy chế thưởng Tết Dương lịch 2024 sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 17 Nghị định 12/2022/NĐ-CP.

Khoản thưởng Tết dương lịch 2024 có phải đóng thuế TNCN?

Theo quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC thì các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức, kể cả thưởng bằng chứng khoán thuộc trường hợp phải chịu thuế thu nhập cá nhân, trừ các khoản tiền thưởng sau đây:

♣ Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu được Nhà nước phong tặng, bao gồm cả tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng, cụ thể:

  • Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua như Chiến sĩ thi đua toàn quốc; Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chiến sĩ thi đua cơ sở, Lao động tiên tiến, Chiến sỹ tiên tiến.
  • Tiền thưởng kèm theo các hình thức khen thưởng.
  • Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu do Nhà nước phong tặng.
  • Tiền thưởng kèm theo các giải thưởng do các Hội, tổ chức thuộc các Tổ chức chính trị, Tổ chức chính trị – xã hội, Tổ chức xã hội, Tổ chức xã hội – nghề nghiệp của Trung ương và địa phương trao tặng phù hợp với điều lệ của tổ chức đó và phù hợp với quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng.
  • Tiền thưởng kèm theo giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước.
  • Tiền thưởng kèm theo Kỷ niệm chương, Huy hiệu.
  • Tiền thưởng kèm theo Bằng khen, Giấy khen.

Thẩm quyền ra quyết định khen thưởng, mức tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng nêu trên phải phù hợp với quy định của Luật Thi đua khen thưởng.

♣ Tiền thưởng kèm theo giải thưởng quốc gia, giải thưởng quốc tế được Nhà nước Việt Nam thừa nhận.

♣ Tiền thưởng về cải tiến kỹ thuật, sáng chế, phát minh được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công nhận.

♣ Tiền thưởng về việc phát hiện, khai báo hành vi vi phạm pháp luật với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Như vậy, khoản thưởng Tết Dương lịch 2024 mà người lao động được nhận vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân theo quy định nêu trên.

>>Xem thêm: NLĐ mắc bệnh gì thì được hưởng BHXH một lần?

Trên đây là bài viết tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vấn đề gì thắc mắc, vui lòng liên hệ Luật Sư Lsu hoặc có thể sử dụng dịch vụ Luật sư tư vấn của chúng tôi.Thủ tục pháp luật

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn