LĨNH VỰC GIÁO DỤC

Quy định về đánh giá kiến thức văn hóa THPT trong cơ sở nghề nghiệp

Rate this post

Quy định về đánh giá kiến thức văn hóa THPT trong cơ sở nghề nghiệp

Thông tư 15/2022/TT-BGDĐT do Bộ Trưởng Bộ giáo dục và đào tạo ban hành ngày 08/11/2022 quy định về việc giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Theo đó, việc đánh giá kiến thức văn hóa THPT trong cơ sở nghề nghiệp quy định như sau:

1. Khối lượng kiến thức văn hóa THPT là gì?

Khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông là những nội dung cơ bản của một số môn học cấp trung học phổ thông trong chương trình giáo dục phổ thông phù hợp với ngành, nghề đào tạo trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

(Khoản 1 Điều 2 Thông tư 15/2022/TT-BGDĐT)

2. Môn học và khối lượng kiến thức môn học văn hóa THPT trong cơ sở nghề nghiệp

Tại Điều 5 Thông tư 15/2022/TT-BGDĐT quy định về môn học và khối lượng kiến thức môn học văn hóa THPT trong cơ sở nghề nghiệp như sau:

– Về môn học:

+ Các môn học bắt buộc: Toán, Ngữ văn, Lịch sử. 

+ Các môn học lựa chọn: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Địa lí.

– Về khối lượng kiến thức của môn học 

+ Thời lượng giảng dạy của các môn học như sau: 

Toán, Ngữ văn: 252 tiết/môn học. 

Vật lí, Hóa học, Sinh học, Địa lí, Lịch sử: 168 tiết/môn học.

+ Khối lượng kiến thức của môn học tại Phụ lục I kèm theo Thông tư 15/2022/TT-BGDĐT.

3. Quy định về môn học theo ngành, nghề đào tạo kiến thức văn hóa THPT trong cơ sở nghề nghiệp

Tại Điều 6 Thông tư 15/2022/TT-BGDĐT quy định về môn học theo ngành, nghề đào tạo như sau:

– Mỗi ngành, nghề đào tạo phải học các môn học bắt buộc và ít nhất 01 môn học lựa chọn quy định tại Điều 5 Thông tư 15/2022/TT-BGDĐT

– Người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp quyết định lựa chọn các môn học bảo đảm phù hợp với ngành, nghề đào tạo.

3. Quy định về việc đánh giá kiến thức văn hóa THPT trong cơ sở nghề nghiệp

Tại Điều 10 Thông tư 15/2022/TT-BGDĐT quy định về việc đánh giá kiến thức văn hóa THPT trong cơ sở nghề nghiệp như sau:

3.1. Hình thức đánh giá kiến thức văn hóa THPT trong cơ sở nghề nghiệp

Kết quả học tập theo môn học được đánh giá bằng điểm số theo thang điểm 10;

Xem Thêm  Hướng dẫn xử lý trường hợp thí sinh thi THPT năm 2023 nghi ngờ mắc Covid 19

Nếu sử dụng thang điểm khác thì phải quy đổi về thang điểm 10.

Điểm đánh giá là số nguyên hoặc số thập phân được lấy đến chữ số thập phân thứ nhất sau khi làm tròn số.

3.2. Đánh giá thường xuyên kiến thức văn hóa THPT trong cơ sở nghề nghiệp

– Đánh giá thường xuyên được thực hiện thông qua: hỏi-đáp, viết, thuyết trình, thực hành, thí nghiệm, sản phẩm học tập.

– Đối với một môn học, số điểm đánh giá thường xuyên (ĐĐGtx) trong mỗi kì như sau:

+ Môn học có thời lượng giảng dạy từ 168 tiết: 01 ĐĐGtx. 

+ Môn học có thời lượng giảng dạy 252 tiết: 02 ĐĐGtx.

3.3. Đánh giá định kỳ kiến thức văn hóa THPT trong cơ sở nghề nghiệp

Đánh giá định kì được thực hiện thông qua bài kiểm tra đánh giá bằng điểm số.

– Thời gian làm bài kiểm tra:

Đối với môn học 168 tiết từ 45 phút đến 60 phút;

Đối với môn học 252 tiết từ 60 phút đến 90 phút.

Đề kiểm tra bảo đảm độ tin cậy, có đáp án, tiêu chí chấm, thang điểm chi tiết, đáp ứng yêu cầu cần đạt của nội dung kiểm tra, đánh giá.

– Trong mỗi kì, mỗi môn học có 01 điểm đánh giá định kỳ (ĐĐGđk).

3.4. Trường hợp học sinh được kiểm tra, đánh giá kiến thức văn hóa THPT trong cơ sở nghề nghiệp

– Học sinh không tham gia kiểm tra, đánh giá đủ số lần theo Mục 3.2 và Mục 3.3 nếu có lí do bất khả kháng thì:

Được kiểm tra, đánh giá bù với yêu cầu cần đạt tương đương với lần kiểm tra, đánh giá còn thiếu. Việc kiểm tra, đánh giá bù được thực hiện theo từng kì.

Trường hợp học sinh không tham gia kiểm tra, đánh giá bù theo Mục 3.4 thì nhận 0 điểm đối với lần kiểm tra, đánh giá còn thiếu.

– Điểm trung bình môn học:

Điểm trung bình môn học (ĐTBmh) là trung bình cộng được làm tròn đến 01 chữ số thập phân của điểm đánh giá thường xuyên và điểm đánh giá định kì được quy định tại Mục 3.2 và Mục 3.3, như sau:

+ Điểm đánh giá của mỗi môn học được ghi trong Sổ theo dõi và đánh giá học sinh theo lớp học quy định tại Điều 13 Thông tư 15/2022/TT-BGDĐT.

+ Trường hợp học sinh có ĐTBmh của môn học nào không đạt từ 5,0 điểm thì được kiểm tra, đánh giá lại môn học đó. Kết quả đánh giá lại của môn học nào được sử dụng thay thế cho ĐTBmh của môn học đó.

+ Trường hợp học sinh không đủ điều kiện dự thi kết thúc môn học theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Thông tư 15/2022/TT-BGDĐT phải học lại môn học đó.

Việc tổ chức cho học sinh học lại môn học do người đứng đầu cơ sở đào tạo quyết định.

Thông tư 15/2022/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 24/12/2022.

Ngọc Nhi

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THỦ TỤC PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuctucphapluat.com.

Thủ tục pháp luật

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn