LĨNH VỰC GIÁO DỤC

Quy định về bảo lưu kết quả học tập đối với sinh viên

Rate this post

Quy định về bảo lưu kết quả học tập đối với sinh viên

Quy định về bảo lưu kết quả học tập đối với sinh viên (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THỦ TỤC PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Các trường hợp sinh viên được bảo lưu kết quả học tập 

Theo khoản 1 Điều 15 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT, sinh viên được xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả đã học trong các trường hợp sau:

(i)  Được điều động vào lực lượng vũ trang;

(ii) Được cơ quan có thẩm quyền điều động, đại diện quốc gia tham dự các kỳ thi, giải đấu quốc tế;

(iii) Bị ốm, thai sản hoặc tai nạn phải điều trị thời gian dài có chứng nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế;

(iv) Vì lý do cá nhân khác nhưng đã phải học tối thiểu 01 học kỳ ở cơ sở đào tạo và không thuộc các trường hợp bị xem xét buộc thôi học hoặc xem xét kỷ luật.

2. Sinh viên được bảo lưu kết quả học tập trong bao lâu?

Cụ thể tại khoản 2 Điều 15 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT, đối với trường hợp sinh viên nghỉ học tạm thời vì nhu cầu cá nhân quy định tại (iv) mục 1 thì thời gian nghỉ học tạm thời phải được tính vào thời gian học chính thức theo quy định của cơ sở đào tạo đối với sinh viên.

Theo đó, thời gian tối đa để sinh viên hoàn thành khoá học được quy định trong quy chế của cơ sở đào tạo, nhưng không vượt quá 02 lần thời gian theo kế hoạch học tập chuẩn toàn khoá đối với mỗi hình thức đào tạo. 

Bên cạnh đó, đối với sinh viên học liên thông đã được miễn trừ khối lượng tín chỉ tích lũy, thời gian tối đa để sinh viên hoàn thành khóa học được xác định trên cơ sở thời gian theo kế hoạch học tập chuẩn toàn khoá giảm tương ứng với khối lượng được miễn trừ.

(Khoản 5 Điều 2 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT)

3. Sinh viên có quyền dùng kết quả học tập bảo lưu để sử dụng tại cơ sở đại học khác 

Sinh viên có quyền dùng kết quả học tập bảo lưu để sử dụng tại cơ sở đại học khác theo quy định như sau:

Xem Thêm  Điều kiện học thạc sĩ năm 2022

Kết quả học tập của người học đã tích lũy từ một trình độ đào tạo khác, một ngành đào tạo hoặc một chương trình đào tạo khác, một khóa học khác hoặc từ một cơ sở đào tạo khác được cơ sở đào tạo xem xét công nhận, chuyển đổi sang tín chỉ của những học phần trong chương trình đào tạo theo học.

– Hội đồng chuyên môn của cơ sở đào tạo xem xét công nhận, chuyển đổi tín chỉ trên cơ sở đối sánh chuẩn đầu ra, nội dung và khối lượng học tập, cách thức đánh giá học phần và các điều kiện bảo đảm chất lượng thực hiện chương trình theo các cấp độ:

+ Công nhận, chuyển đổi theo từng học phần;

+ Công nhận, chuyển đổi theo từng nhóm học phần;

+ Công nhận, chuyển đổi theo cả chương trình đào tạo.

* Lưu ý: Cơ sở đào tạo công khai quy định việc công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ. 

Khối lượng tối đa được công nhận, chuyển đổi không vượt quá 50% khối lượng học tập tối thiểu của chương trình đào tạo; riêng đối với ngành đào tạo giáo viên thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

(Điều 13 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT)

4. Sinh viên bảo lưu kết quả học tập có bị hạn chế khi xét tốt nghiệp đại học không?

Khoản 1 Điều 14 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT quy định về điều kiện xét và công nhận tốt nghiệp đại học như sau:

– Tích lũy đủ học phần, số tín chỉ và hoàn thành các nội dung bắt buộc khác theo yêu cầu của chương trình đào tạo, đạt chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo;

– Điểm trung bình tích lũy của toàn khóa học đạt từ trung bình trở lên;

– Tại thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập.

Như vậy, sinh viên bảo lưu kết quả học tập không bị ảnh hưởng gì khi xét tốt nghiệp đại học nếu sau thời gian bảo lưu kết quả học tập (không quá thời hạn được bảo lưu), sinh viên quay trở lại học tập và đáp ứng đủ các điều kiện để được xét và công nhận tốt nghiệp đại học như trên.

Nguyễn Thị Hoài Thương

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THỦ TỤC PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuctucphapluat.com.

Thủ tục pháp luật

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn