Tin Tức

Quy định phí, lệ phí phù hợp để khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Rate this post

Quy định phí, lệ phí phù hợp để khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Quy định phí, lệ phí phù hợp để khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến (Ảnh minh họa)

Theo đó, quy định khi HĐND khi xây dựng mức thu các khoản phí, lệ phí cần phải đảm bảo những căn cứ sau: 

– Căn cứ mức thu phí, lệ phí hiện hành để làm cơ sở đề xuất mức thu.

– Phù hợp với điều kiện, tình hình cụ thể của địa phương nơi phát sinh hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí, lệ phí.

–  Mức thu phí, lệ phí đối với hoạt động cung cấp trực tuyến phù hợp để khuyến khích tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công theo phương thức trực tuyến.

Bên cạnh đó, Thông tư 106/2021/TT-BTC cũng thay đổi tên “Phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi” thành “Phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường”

Xem Thêm  Quy định mới về dán nhãn năng lượng

Ngoài ra, Thông tư 106/2021/TT-BTC còn sửa đổi quy định về phí giao dịch đảm bảo như sau:

Phí đăng ký giao dịch bảo đảm (phí đăng ký biện pháp bảo đảm) là khoản thu khi thực hiện chứng nhận đăng ký đối với biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm bù đắp chi phí cho việc thực hiện công việc, dịch vụ đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và bù đắp chi phí cho hoạt động thu phí.

Căn cứ điều kiện cụ thể của địa phương để quy định mức thu phí theo hồ sơ đăng ký hoặc số lượng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc số thửa đất, tài sản gắn liền với đất được chứng nhận trên một giấy chứng nhận trong hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm hoặc các trường hợp đăng ký khác cho phù hợp.

Thông tư 106/2021/TT-BTC có hiệu lực từ 10/01/2022. 

Lý Hải


HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Related Articles

Trả lời

Back to top button
Luật sư tư vấn