Tin Tức

Quốc hội thông qua Nghị quyết về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm

Rate this post

phòng chống tham nhũng

Các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông
qua thông qua Nghị quyết về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm,
công tác của VKSNDTC, TANDTC và công tác thi hành án năm 2016 và các năm tiếp
theo

Trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu,
chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội
phạm, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi
hành án năm 2016, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện cho biết,
ngày 18/11/2015, Đoàn thư ký kỳ họp đã gửi xin ý kiến các vị đại biểu Quốc hội
dự thảo Nghị quyết về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công
tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án năm
2016 và các năm tiếp theo. Đến ngày 20/11/2015, Đoàn thư ký đã nhận được 404
văn bản cho ý kiến của đại biểu Quốc hội, trong đó có 349/404 ý kiến đồng ý
hoàn toàn, 55/404 ý kiến góp ý cụ thể về một số nội dung.

Theo Nghị quyết, năm 2015 và những năm
qua, Chính phủ, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Toà án nhân dân tối cao đã có
nhiều cố gắng, khắc phục khó khăn, nỗ lực triển khai nhiều biện pháp thực hiện
có hiệu quả nhiệm vụ được giao, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, kịp thời giải
quyết các tranh chấp trong nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật
tự, an toàn xã hội, phát triển kinh tế- xã hội của đất nước, cơ bản đạt và vượt
các chỉ tiêu, yêu cầu của các nghị quyết của Quốc hội về công tác tư pháp. Đại
bộ phận cán bộ làm công tác tư pháp tận tụy với công việc, có tinh thần trách
nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, hiệu quả một số mặt công tác
tư pháp vẫn còn hạn chế, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu; tình hình vi phạm pháp luật
và tội phạm còn diễn biến phức tạp. Công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật
tự, an toàn xã hội còn bất cập, hạn chế, nhất là ở khu vực nông thôn, miền núi.
Công tác ban hành văn bản hướng dẫn thi hành các luật, bộ luật về lĩnh vực tư
pháp còn chậm, chưa đầy đủ. Tội phạm ma túy, sử dụng công nghệ cao, trộm cắp, cờ
bạc, buôn lậu, buôn bán người, giết người đặc biệt nghiêm trọng,… gây lo lắng
trong nhân dân. Chất lượng tranh tụng trong xét xử chưa đáp ứng yêu cầu. Kết quả
thi hành án dân sự có tiến bộ nhưng số án tồn đọng còn lớn cả về số vụ và số tiền
phải thi hành án. Việc giải quyết yêu cầu bồi thường thiệt hại cho người bị oan
có vụ việc còn chậm…

Quốc hội tán thành với các giải pháp mà
Chính phủ, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao đề ra và yêu
cầu tập trung thực hiện tốt một số chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong
năm 2016 và các năm tiếp theo, giao Chính phủ chỉ đạo tổng kết, đánh giá kết quả
thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về đấu tranh phòng, chống tội phạm
trong giai đoạn 2011- 2015, trên cơ sở đó xây dựng các giải pháp về phòng, chống
tội phạm trong giai đoạn tiếp theo.

Quốc hội cũng giao Chính phủ thực hiện tốt
công tác phòng ngừa xã hội, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm
pháp luật và tội phạm; tạo chuyển biến rõ rệt về an ninh, trật tự, an toàn xã hội,
trước hết ở các thành phố lớn và khu kinh tế trọng điểm. Hằng năm, báo cáo Quốc
hội về tình hình vi phạm pháp luật và kết quả xử lý vi phạm hành chính trong
các lĩnh vực của đời sống kinh tế – xã hội, tình hình tội phạm; các giải pháp
phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm.

Xem Thêm  Cổng điện tử của Tổng cục Thuế Thông tin và hướng dẫn sử dụng

Chỉ đạo cơ quan điều tra các cấp bảo đảm
chất lượng, tỷ lệ xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, bảo đảm các vụ việc có dấu
hiệu tội phạm đều được khởi tố, điều tra theo đúng pháp luật, chống bỏ lọt tội
phạm và hành chính hoá quan hệ hình sự; tăng cường chất lượng công tác nghiệp vụ
cơ bản, nâng cao tỷ lệ, chất lượng điều tra, khám phá tội phạm; chấp hành
nghiêm chỉnh quy định của pháp luật về bắt, tạm giữ, tạm giam; hạn chế đến mức
thấp nhất số người bị tạm giữ hình sự nhưng sau đó phải trả tự do hoặc chuyển xử
lý hành chính vì hành vi không cấu thành tội phạm.

Có giải pháp khắc phục hạn chế trong
công tác thi hành án phạt tù, thi hành hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo,
hình phạt cải tạo không giam giữ, quản chế, cấm cư trú, tình trạng mang vật cấm
vào cơ sở giam giữ.

Quốc hội giao Viện kiểm sát nhân dân tối
cao cần có giải pháp nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm
sát hoạt động tư pháp; giảm tỷ lệ trả hồ sơ điều tra bổ sung giữa các cơ quan
tiến hành tố tụng so với năm 2015; khắc phục triệt để việc để xảy ra oan; nâng
cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa, chất lượng kháng nghị,
kiến nghị, bảo đảm các kiến nghị phải có căn cứ, đúng pháp luật, được các cơ
quan, đơn vị hữu quan chấp nhận đạt tỷ lệ trên 80%…

Tăng cường công tác kiểm sát thi hành
án, chú trọng việc kiểm sát phân loại án dân sự có điều kiện thi hành và chưa
có điều kiện thi hành, công tác thi hành án treo, thi hành hình phạt cải tạo
không giam giữ, quản chế, cấm cư trú tại địa phương.

Giao Toà án nhân dân tối cao cần có giải
pháp tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử, thực hiện tốt việc bảo đảm tranh tụng
trong xét xử theo quy định; hạn chế tối đa bản án bị huỷ, sửa do vi phạm quy định
của pháp luật, bảo đảm tỷ lệ bản án, quyết định bị huỷ, sửa do nguyên nhân chủ
quan hằng năm không vượt quá 1,5%; không để xảy ra tình trạng vi phạm thời hạn
tạm giam bị cáo trong giai đoạn xét xử, phấn đấu không để xảy ra việc kết án
oan người vô tội hoặc bỏ lọt tội phạm; nâng cao chất lượng, tỷ lệ giải quyết
các vụ án hành chính, giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm…

Chính phủ, Viện kiểm sát nhân dân tối
cao, Tòa án nhân dân tối cao phối hợp với cơ quan, tổ chức hữu quan tổng kết,
đánh giá hiệu quả hoạt động của các đơn vị chuyên trách về chống tham nhũng, bảo
đảm chất lượng, tiến độ trình Quốc hội xem xét việc sửa đổi, bổ sung Luật
phòng, chống tham nhũng, Luật thi hành án hình sự, Luật đặc xá, Luật xử lý vi
phạm hành chính; ban hành Nghị quyết về kiểm soát thu nhập của người có chức vụ,
quyền hạn, Luật đăng ký tài sản; hằng năm, báo cáo Quốc hội về tình hình Thẩm
phán, Hội thẩm nhân dân, Kiểm sát viên, Điều tra viên, Chấp hành viên, cán bộ,
chiến sĩ làm công tác thi hành án hình sự, thi hành tạm giữ, tạm giam có vi phạm
pháp luật bị xử lý.

Ủy ban Tư pháp của Quốc hội phối hợp với
Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội tăng cường giám sát việc phát hiện và
xử lý tội phạm, công tác phòng, chống tham nhũng; kịp thời kiến nghị với các cơ
quan hữu quan khắc phục hạn chế, thiếu sót; giám sát các cơ quan hữu quan ban
hành các văn bản hướng dẫn áp dụng và tổ chức triển khai thi hành bộ luật, luật
thuộc lĩnh vực Ủy ban phụ trách nêu tại Nghị quyết này.

Hằng năm, Chính phủ, Viện kiểm sát nhân
dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán Nnhà nước trong phạm vi nhiệm vụ,
quyền hạn của mình tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này, báo cáo Quốc hội
tại kỳ họp cuối năm

An Vy

Theo Quochoi.vn

Thủ tục pháp luật

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button
Luật sư tư vấn