Tin Tức

Phụ cấp trách nhiệm cao nhất 4,68 triệu đồng cho cán bộ công đoàn cơ sở

Rate this post

Cán bộ công đoàn cơ sở nào được nhận phụ cấp trách nhiệm?

Tổng Liên đoàn Lao động ban hành Quyết định 5692/QĐ-TLĐ ngày 08/12/2022 quy định về chế độ phụ cấp đối với cán bộ công đoàn các cấp có hiệu lực từ ngày 01/01/2023, thay thế Quyết định 3226/QĐ-TLĐ ngày 20/9/2021.

Quy định nêu rõ, đối tượng chi phụ cấp trách nhiệm gồm:

– Chủ tịch và phó chủ tịch công đoàn cơ sở, công đoàn cơ sở thành viên, công đoàn bộ phận (nếu có);

– Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra công đoàn cơ sở, ủy viên ban chấp hành công đoàn cơ sở, công đoàn cơ sở thành viên, công đoàn bộ phận (nếu có);

– Tổ trưởng, tổ phó công đoàn.

Phụ cấp trách nhiệm cao nhất 4,68 triệu đồng cho cán bộ công đoàn cơ sở

Phụ cấp trách nhiệm cao nhất 4,68 triệu đồng cho cán bộ công đoàn cơ sở

Năm 2023, phụ cấp trách nhiệm cao nhất 4,68 triệu đồng cho cán bộ công đoàn cơ sở

Hệ số phụ cấp trách nhiệm cán bộ công đoàn cơ sở

Hệ số phụ cấp trách nhiệm cán bộ công đoàn cơ sở được xác định theo số lượng đoàn viên công đoàn, kết quả nộp đoàn phí công đoàn của năm trước liền kề, thực hiện theo khung số lượng đoàn viên như sau:

– Đối với chức danh chủ tịch công đoàn cơ sở:

Hệ số phụ cấp trách nhiệm cán bộ công đoàn cơ sở

– Đối với các chức danh cán bộ công đoàn cơ sở khác.

Hệ số phụ cấp này sẽ do ban chấp hành công đoàn cơ sở căn cứ nguồn chi được duyệt để cụ thể hóa hệ số chi phục cấp trong quy chế chi tiêu nội bộ của công đoàn cơ sở, theo khung số lượng đoàn viên, đối tượng được chi phụ cấp, xếp thứ tự ưu tiên gắn với trách nhiệm từ cao đến thấp (chủ tịch, phó chủ tịch,…) và đánh giá kết quả hoạt động của đối tượng hưởng phụ cấp.

Thời gian tính chi phụ cấp có thể thực hiện theo tháng, quý, 6 tháng hoặc năm.

Theo quy định trên thì hệ số phụ cấp trách nhiệm cao nhất là 1,00 (áp dụng với chủ tịch công đoàn).

Mức lương làm cơ sở tính hưởng phụ cấp trách nhiệm

– Công đoàn cơ sở khu vực hành chính, sự nghiệp nhà nước:

Mức phụ cấp hằng tháng = Hệ số phụ cấp trách nhiệm x Mức lương cơ sở

Xem Thêm  Xăng dùng cho các loại động cơ thuộc hàng dự trữ nhà nước

Mức lương cơ sở 2023 áp dụng như sau:

+ Từ ngày 01/01 – 30/6/2023: 1.490.000 đồng/tháng.

+ Từ ngày 01/7/2023: 1.800.000 đồng/tháng.

Theo mức lương cơ sở nêu trên thì phụ cấp trách nhiệm cao nhất cho cán bộ công đoàn cơ sở trong khu vực nhà nước là 1.800.000 đồng/tháng (áp dụng từ ngày 01/7/2023).

Còn mức phụ cấp trách nhiệm cho chủ tịch công đoàn cơ sở trong khu vực hành chính sự nghiệp đối với đơn vị dưới 50 đoàn viên tối đa là 252.000 đồng/tháng (áp dụng từ ngày 01/7/2023).

– Công đoàn cơ sở doanh nghiệp và công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước:

Mức phụ cấp trách nhiệm hằng tháng = Hệ số phụ cấp trách nhiệm x Mức lương tối thiểu vùng

Mức lương tối thiểu vùng được thực hiện theo Nghị định 38/2022/NĐ-CP.

Trong đó, lương tối thiểu vùng I là 4.680.000 đồng/tháng; vùng II là 4.160.000 đồng/tháng; vùng III là 3.640.000 đồng/tháng và vùng IV là 3.250.000 đồng/tháng).

Theo mức lương tối thiểu vùng cao nhất là 4.680.000 đồng/tháng thì mức phụ cấp trách nhiệm cao nhất cho cán bộ công đoàn cơ sở lên tới 4.680.000 đồng/tháng.  

Lưu ý: Mức phụ cấp trách nhiệm vừa nêu áp dụng với chức danh chủ tịch công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp có từ 30.000 đoàn viên trở lên.

Đối với những công đoàn cơ sở doanh nghiệp và ngoài khu vực nhà nước có số lượng đoàn viên thấp hơn thì mức phụ cấp sẽ giảm dần xuống mức thấp nhất là 468.000 đồng/tháng (tương ứng với doanh nghiệp có dưới 50 đoàn viên và địa bàn áp dụng lương tối vùng I).
Năm 2022, mức phụ cấp trách nhiệm cán bộ công đoàn cơ sở được thực hiện theo Quyết định 3226/QĐ-TLĐ ngày 20/9/2021, cao nhất là 1.490.000 đồng/tháng và không có sự phân biệt giữa công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp và khối nhà nước.


Như vậy, mức phụ cấp trách nhiệm cán bộ công đoàn cơ sở năm 2023 sẽ có sự điều chỉnh lớn và phân biệt giữa công đoàn cơ sở trong và ngoài nhà nước.

>>> Xem thêm: Cán bộ công đoàn bao gồm những ai? Cán bộ, đoàn viên công đoàn có những nhiệm vụ, quyền hạn nào theo Điều lệ công đoàn Việt Nam?

Cán bộ công đoàn chuyên trách tại công đoàn cơ sở có được trợ cấp thôi việc trong trường hợp chuyển công tác và không ký HĐLĐ không?

Tiền lương và phụ cấp đối với cán bộ công đoàn không chuyên trách tại cơ sở được quy định như thế nào?

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THỦ TỤC PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuctucphapluat.com.

Thủ tục pháp luật

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn