LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG

Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm với nhà giáo dạy thực hành trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập

Rate this post

Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm với nhà giáo dạy thực hành trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập

Phụ cấp nặng nhọc độc hại nguy hiểm với nhà giáo dạy thực hành trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THỦ TỤC PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Điều kiện hưởng phụ cấp nặng nhọc độc hại nguy hiểm đối với nhà giáo dạy thực hành trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập

Nhà giáo dạy thực hành, dạy tích hợp (sau đây gọi chung là nhà giáo dạy thực hành) tại phòng thực hành, xưởng thực hành của cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập hoặc doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ với những ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm có một trong các yếu tố nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm sau:

– Tiếp xúc trực tiếp với chất độc, khí độc, bụi độc; dạy thực hành ở môi trường dễ bị lây nhiễm, mắc các bệnh truyền nhiễm theo quy định;

– Dạy thực hành trong môi trường chịu áp suất cao hoặc thiếu dưỡng khí, nơi quá nóng hoặc quá lạnh vượt quá tiêu chuẩn cho phép;

– Dạy thực hành những ngành, nghề học phát sinh tiếng ồn lớn hoặc ở nơi có độ rung liên tục với tần số cao vượt quá tiêu chuẩn an toàn lao động và vệ sinh lao động cho phép;

– Dạy thực hành ở môi trường có phóng xạ, tia bức xạ hoặc điện từ trường vượt quá tiêu chuẩn cho phép.

(Điều 10 Nghị định 113/2015/NĐ-CP)

Xem thêm: Danh mục ngành nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp, cao đẳng từ ngày 30/7/2023

2. Mức phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo dạy thực hành trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập

Phụ cấp nặng nhọc độc hại nguy hiểm được tính theo mức Iương cơ sở, gồm các mức sau đây:

– Mức 0,1 áp dụng đối với nhà giáo dạy thực hành ngành, nghề học có một trong các yếu tố nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm tại mục 1.

– Mức 0,2 áp dụng đối với nhà giáo dạy thực hành ngành, nghề học có hai trong các yếu tố nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm tại mục 1.

Xem Thêm  Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp mới nhất với NLĐ, người sử dụng lao động

– Mức 0,3 áp dụng đối với nhà giáo dạy thực hành ngành, nghề học có ba trong các yếu tố nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm tại mục 1.

– Mức 0,4 áp dụng đối với nhà giáo dạy thực hành ngành, nghề học có bốn yếu tố nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm tại mục 1.

(Điều 11 Nghị định 113/2015/NĐ-CP)

3. Cách tính, hưởng nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo dạy thực hành trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập

Việc tính, hưởng phụ cấp nặng nhọc độc hại nguy hiểm đối với nhà giáo dạy thực hành trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập như sau:

– Căn cứ quy định tại mục 1, mục 2, người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp chịu trách nhiệm xác định mức phụ cấp đối với nhà giáo dạy thực hành, tích hợp ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm cho phù hợp.

– Cách tính tiền phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hằng tháng

Tiền phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm = (Mức phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được hưởng x Mức lương cơ sở) / (Định mức giờ giảng của nhà giáo trong một năm /12 tháng) x Số giờ dạy thực hành, tích hợp ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thực tế trong tháng.

Ví dụ 11: Nhà giáo F là nhà giáo dạy thực hành nghề Hàn tại xưởng thực hành của trường trung cấp (tiếp xúc trực tiếp với khí độc) thì mức phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được hưởng là 0,1; mức lương cơ sở 1.300.000 đồng; định mức giờ giảng của nhà giáo trong một năm là 480 giờ; số giờ thực hành thực tế trong tháng là 30 giờ. Tiền phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm mà nhà giáo F được hưởng hằng tháng tính như sau:

Tiền phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm = (0,1 x 1.300.000 đồng)/ (480 giờ/12 tháng) x 30 giờ = 97.500 đồng.

Ví dụ 12: Nhà giáo G là nhà giáo dạy thực hành nghề Hàn trong hầm tàu, hầm xà lan (tiếp xúc trực tiếp với khí độc và môi trường thiếu dưỡng khí) thì mức phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được hưởng là 0,2; mức lương cơ sở 1.300.000 đồng; định mức giờ giảng của nhà giáo trong một năm là 480 giờ; số giờ thực hành thực tế trong tháng là 30 giờ. Tiền phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm mà nhà giáo G được hưởng hằng tháng tính như sau:

Tiền phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm = (0,2 x 1.300.000 đồng)/ (480 giờ/12 tháng) x 30 giờ = 195.000 đồng.

(Điều 12 Nghị định 113/2015/NĐ-CP, Điều 6 Thông tư 22/2017/TT-BLĐTBXH)

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THỦ TỤC PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuctucphapluat.com.

Thủ tục pháp luật

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn