Tin Tức

Phê duyệt Chiến lược về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030

Rate this post

Phê duyệt Chiến lược về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030

Phê duyệt Chiến lược về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030 (Ảnh minh họa)

Theo đó, mục tiêu tổng quát của Chiến lược là thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng về kinh tế, bền vững về môi trường và công bằng về xã hội.

Trong đó, Chiến lược quốc gia cũng đặt ra mục tiêu xanh hóa lối sống và thúc đẩy tiêu dùng bền vững đến năm 2030 như sau:

– Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom, xử lý theo tiêu chuẩn, quy chuẩn đạt 95%;

– Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị xử lý bằng phương pháp chôn lấp trực tiếp so với lượng chất thải được thu gom 10%; 

– Tỷ lệ nước thải đô thị được thu gom và xử lý đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn lần lượt đạt trên 50% đối với đô thị loại II trở lên và 20% đối với các loại đô thị còn lại;

Xem Thêm  Thảm sát thú rừng Tây nguyên

– Tỷ lệ đảm nhận của vận tải hành khách công cộng tại các đô thị đặc biệt, đô thị loại I lần lượt đạt ít nhất 20% và 5%; 

– Tỷ lệ xe buýt năng lượng sạch tại các đô thị đặc biệt đạt ít nhất 15% so với tổng số xe buýt đang hoạt động;

– Tỷ lệ mua sắm công xanh trong tổng mua sắm công đạt ít nhất 35%;…

Quyết định 1658/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 01/10/2021. 

Tú Anh


HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Related Articles

Trả lời

Back to top button
Luật sư tư vấn