Giao thông vận tải

Ô tô đưa đón học sinh có niên hạn sử dụng không quá 15 năm (Đề xuất)

Rate this post

Bộ GTVT đang dự thảo Luật Đường bộ quy định về kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; phương tiện giao thông đường bộ; vận tải đường bộ và quản lý nhà nước về hoạt động đường bộ.
TOÀN VĂN DỰ THẢO LUẬT ĐƯỜNG BỘ

Trong đó, đề xuất quy định về hoạt động vận tải đưa đón học sinh bằng xe ô tô với các nội dung đáng chú ý sau đây:

Hoạt động vận tải đưa đón học sinh bằng xe ô tô  là gì?

Hoạt động vận tải đưa đón học sinh bằng xe ô tô là hoạt động sử dụng xe ô tô để đưa đón học sinh đi lại giữa nơi ở và nơi học tập hoặc tham gia các hoạt động khác. Hoạt động vận tải đưa đón học sinh bằng xe ô tô có thể do cơ sở giáo dục đào tạo tự tổ chức hoặc do đơn vị kinh doanh vân tải thực hiện.

– Trường hợp cơ sở giáo dục, đào tạo tự tổ chức hoạt động đưa đón học sinh phải đáp ứng quy định về quản lý hoạt động vận tải nội bộ;

– Trường hợp đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện đưa đón học sinh bằng xe ô tô phải đáp ứng quy định về hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Ô tô đưa đón học sinh có niên hạn sử dụng không quá 15 năm (Đề xuất)

Đề xuất tô đưa đón học sinh có niên hạn sử dụng không quá 15 năm (Hình từ internet)

Ô tô đưa đón học sinh có niên hạn sử dụng không quá 15 năm

Tại Khoản 2 Điều 78 của Dự thảo, GTVT đề xuất xe ô tô đưa đón học sinh phải đáp ứng các yêu cầu sau:

– Đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định, có niên hạn sử dụng không quá 15 năm, có thiết bị đèn cảnh báo hoặc đăng ký màu sơn để nhận diện;

– Xe ô tô sử dụng để đưa đón học sinh tiểu học hoặc mầm non phải có dây đai an toàn phù hợp với lứa tuổi hoặc phải sử dụng xe có ghế ngồi phù hợp với lứa tuổi học sinh, kính xe đảm bảo có thể quan sát rõ phía trong xe từ bên ngoài.

Như vậy, theo đề xuất nêu trên thì xe ô tô đưa đón học sinh phải có niên hạn sử dụng không quá 15 năm.

Lái xe phải có 02 năm kinh nghiệm lái xe kinh doanh vận tải hành khách

Theo Khoản 3 Điều 78 của Dự thảo thì lái xe ô tô đưa đón học sinh phải có 02 năm kinh nghiệm lái xe kinh doanh vận tải hành khách; thực hiện các nội dung tại khoản 1 Điều 58 và Điều 61 của Dự thảo.

Một số đề xuất khác

– Cơ sở giáo dục, đào tạo tự tổ chức hoạt động vận tải đưa đón học sinh và đơn vị kinh doanh vận tải hoạt động vận tải đưa đón học sinh phải đáp ứng các nội dung tại Điều 57, Điều 58 và Điều 59 của Dự thảo.

– Trước khi tổ chức thực hiện, cơ sở giáo dục đào tạo tổ chức hoạt động đưa đón học sinh phải thông báo đến cơ quan chuyên môn về giao thông vận tải thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh các thông tin gồm: hành trình đưa đón, các điểm dừng đón, trả học sinh; danh sách phương tiện, danh sách lái xe kèm theo; hình ảnh của phương tiện và màu sơn đặc trưng (nếu có). Trường hợp có sự thay đổi nội dung thông tin tại khoản này, cơ sở giáo dục thực hiện thông báo bổ sung.

– Khi đưa đón học sinh tiểu học và mầm non phải bố trí tối thiểu 01 người quản lý trên mỗi xe ô tô để hướng dẫn, giám sát, duy trì trật tự và đảm bảo an toàn cho học sinh trong suốt chuyến đi. Trường hợp sử dụng xe ô tô có sức chứa trên 24 chỗ để đưa đón học sinh mầm non, phải bố trí tối thiểu 02 người quản lý trên mỗi xe ô tô.

– Cơ sở giáo dục, đào tạo phải xây dựng, tập huấn cho cho lái xe và người quản lý học sinh nắm vững và thực hiện đúng quy trình đảm bảo an toàn khi đưa đón học sinh.

– Cơ sở giáo dục, đào tạo khi tổ chức hoạt động đưa, đón học sinh chịu trách nhiệm về việc đón, trả học sinh của đơn vị mình đảm bảo an toàn giao thông.

– Xe đưa đón học sinh được quyền ưu tiên trong tổ chức, phân luồng, điều tiết giao thông, bố trí nơi dừng, đỗ tại khu vực trường học và tại các điểm trên lộ trình đưa đón học sinh.

 

Thủ tục pháp luật

Xem Thêm  Điều kiện với đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ kiểm định xe cơ giới

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn