Tin Tức

NSDLĐ phải công khai thông tin về công việc ảnh hưởng đến chức năng sinh sản NLĐ

Công việc ảnh hưởng đến chức năng sinh sản

NSDLĐ phải công khai thông tin về công việc ảnh hưởng đến chức năng sinh sản NLĐ (Ảnh minh họa)

Trách nhiệm của NSDLĐ sử dụng NLĐ trong các ngành, nghể ảnh hưởng xấu đến chức năng sinh sản của NLĐ gồm:

– Thực hiện công bố công khai để NLĐ biết về những nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản và nuôi con đang có tại nơi làm việc;

– NSDLĐ còn phải cung cấp đầy đủ thông tin về tác hại cũng như các biện pháp phòng, chống các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại của các nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản và nuôi con để NLĐ lựa chọn, quyết định làm việc;

– Thực hiện khám sức khỏe trước khi bố trí làm việc, khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp và bảo đảm điều kiện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật, khi sử dụng NLĐ làm nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản và nuôi con.

Về phía trách nhiệm của NLĐ khi làm những công việc ảnh hưởng xấu đến chức năng sinh sản:

– Tìm hiểu kỹ về nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản và nuôi con để xem xét, quyết định việc giao kết, sửa đổi, bổ sung và thực hiện hợp đồng lao động theo quy định;

– Tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động khi làm nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản và nuôi con theo hợp đồng lao động.

Xem Thêm  Nghị quyết về trang phục, giấy chứng minh của Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân

*Hiện hành, theo quy định của pháp luật thì có 55 nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản và nuôi con đối với lao động nữ và 11 nghề, công việc đối với lao động nam.
Danh mục công việc ảnh hưởng đến chức năng sinh sản NLĐ

Thùy Liên


HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button