Tin Tức

Những từ được viết tắt trên hóa đơn theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP

Những từ được viết tắt trên hóa đơn theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP

Những từ được viết tắt trên hóa đơn theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP (nh minh ha)

– “Phường” thành “P”;

– “Quận” thành “Q”;

– “Thành phố” thành “TP”;

– “Việt Nam” thành “VN”;

– “Cổ phần” là “CP”;

– “Trách nhiệm Hữu hạn” thành “TNHH”;

– “Khu công nghiệp” thành “KCN”;

– “Sản xuất” thành “SX”;

 “Chi nhánh” thành “CN”…

Lưu ý: Những từ trên được viết tắt nhưng phải đảm bảo đầy đủ số nhà, tên đường phố, phường, xã, quận, huyện, thành phố, xác định được chính xác tên, địa chỉ doanh nghiệp và phù hợp với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của doanh nghiệp.

Nội dung này hiện nay được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 16  Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 (đã đưc sa đi ti Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015).

Nghị định 123/2020/NĐ-CP chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2022.

Châu Thanh


HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Xem Thêm  Bảo hiểm xã hội thất thu 84.000 tỷ đồng/năm

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button