Tin Tức

Những trường hợp giáo viên tiểu học phải nâng trình độ chuẩn (đề xuất)
Dự thảo Nghị định (lần 3)

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, quy định cụ thể hơn đối tượng giáo viên tiểu học phải thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo: giáo viên dạy cấp học tiểu học chưa có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên tiểu học hoặc chưa có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm trở lên, tính từ ngày 01/7/2020 còn đủ 08 (tám) năm công tác (96 tháng) đối với giáo viên có trình độ trung cấp, còn đủ 07 (bảy) năm công tác (84 tháng) đối với giáo viên có trình độ cao đẳng đến tuổi được nghỉ hưu theo quy định.  

(Dự thảo trước đó đề xuất độ tuổi giáo viên tiểu học phải thực hiện nâng trình độ chuẩn tính từ ngày 01/7/2020, trừ thời gian đào tạo theo quy định, còn đủ 05 năm công tác tính đến tuổi được nghỉ hưu). 

Đồng thời, so với bản dự thảo trước đó, dự thảo lần 3 Nghị định chia lộ trình nâng chuẩn riêng với mỗi cấp học, thay vì quy định chung cho tất cả cấp học. Trong đó, lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên tiểu học như sau: 

– Lộ trình thực hiện từ ngày 01/7/2020 đến hết ngày 31/12/2030. 

– Lộ trình được thực hiện thành hai giai đoạn:

+ Giai đoạn 1: Từ 01/7/2020 đến hết ngày 31/12/2025, bảo đảm đạt ít nhất 50% số giáo viên tiểu học đang được đào tạo hoặc đã hoàn thành chương trình đào tạo được cấp bằng cử nhân;

(Dự thảo trước đó, yêu cầu bảo đảm đạt ít nhất 60% số giáo viên phải thực hiện nâng trình độ chuẩn đang được đào tạo hoặc đã hoàn thành chương trình đào tạo được cấp bằng tốt nghiệp). 

+ Giai đoạn 2: Từ ngày 01/01/2026 đến hết ngày 31/12/2030, thực hiện đối với số giáo viên còn lại để bảo đảm 100% số giáo viên tiểu học hoàn thành chương trình đào tạo được cấp bằng cử nhân.

Xem chi tiết nội dung tại Dự thảo Nghị định quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở.

Châu Thanh


HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Xem Thêm  Nghệ sĩ làm từ thiện phải công khai, không tư lợi cá nhân

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button