Tin Tức

Nhiều ưu đãi về thuế và phí

Sản phẩm thép sẽ tiếp tục được giảm thuế giá trị gia tăng trong năm tới

Sau khi lấy ý kiến từ các bộ, ngành, doanh nghiệp, Vụ Chính sách Thuế đã hoàn thành bản đề xuất về tiếp tục thực hiện các giải pháp ưu đãi về thuế, phí, lệ phí năm 2010 trên cơ sở nhận định năm 2010, kinh tế Việt Nam bắt đầu chu kỳ hồi phục đầy khó khăn…

Giảm, giãn thuế thu nhập doanh nghiệp

– Tiếp tục giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2010 đối với thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy, hải sản, sản xuất một số vật tư nguyên liệu thiết yếu là đầu vào của sản xuất nông nghiệp (giống, phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc phòng dịch) và dịch vụ trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp (làm đất, thu hoạch, sơ chế). Không áp dụng với các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực khác.


16 nhóm hàng hóa sẽ được tiếp tục giảm 50% thuế giá trị gia tăng trong năm 2010

– Tiếp tục thực hiện biện pháp giãn thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 tháng đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2010 của các loại hình doanh nghiệp đã được giãn nộp trong năm 2009.

– Tiếp tục thực hiện biện pháp miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm 2010 đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn.

– Thực hiện Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ có khoảng 60% cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh cá thể thuộc đối tượng thuộc diện nộp thuế giá trị gia tăng theo mức khoán, nhưng chưa đến mức phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Các đối tượng này sẽ được thực hiện theo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.

Thuế giá trị gia tăng

– Năm 2010 tiếp tục thực hiện giảm 50% thuế giá trị gia tăng cho 16 nhóm hàng hóa như than, hóa chất, sản phẩm cơ khí là tư liệu sản xuất; ô tô các loại; khuôn đúc các loại; vật liệu nổ; ván ép nhân tạo; sản phẩm bê tông công nghiệp; lốp và bộ săm lốp; ống thủy tinh trung tính; vận tải; kinh doanh khách sạn, du lịch; in; giấy các loại… (*)

– Không thực hiện tiếp ưu đãi giảm thuế giá trị gia tăng với 8 nhóm hàng hóa, dịch vụ như: sản phẩm cơ khí là tư liệu sản xuất; linh kiện ô tô; đá mài; máy xử lý dữ liệu tự động và các bộ phận, phụ tùng của máy; sợi, vải và sản phẩm may mặc, da giày; xi măng, gạch ngói; xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh…. (**)

– Tiếp tục giãn thời hạn nộp thuế nhập khẩu 180 ngày đối với máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp, áp dụng với các tờ khai hàng hóa nhập khẩu đăng ký với cơ quan hải quan kể từ ngày 1/1/2010 đến 30/6/2010.

Phí và lệ phí

Trước ý kiến cho rằng việc giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ ô tô chưa thực sự đúng đối tượng (những người đủ điều kiện mua ô tô là những người không gặp khó khăn và có khả năng chi trả), năm 2010 chỉ tiếp tục áp dụng quy định giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) đối với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải, taxi.


* Liên quan đến thủ tục hải quan: năm 2010, tiếp tục thực hiện giải pháp cho phép doanh nghiệp nhập khẩu được ân hạn thời hạn nộp thuế nhập khẩu không quá 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai mà không cần phải có bảo lãnh về số tiền thuế phải nộp của ngân hàng.

* Không xử lý cưỡng chế dừng thủ tục hải quan đối với các doanh nghiệp có khoản nợ thuế trước 1/1/2007, nhưng phải nộp thuế cho các lô hàng nhập khẩu từ năm 2010.

Thủ tục pháp luật

Xem Thêm  Kế hoạch thi tuyển Kiểm sát viên năm 2021

Related Articles

Back to top button