Tin Tức

Nhiều quy định mới về thủ tục hải quan

Rate this post

Theo đó, nhiều thủ tục hải quan mới được
ban hành nhằm hướng dẫn thi hành một số văn bản Luật, Nghị định mới liên quan đến
lĩnh vực hải quan và tháo gỡ vướng mắc phát sinh trong thực tế.

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa XNK

Thông tư cũng bổ sung thêm những hướng dẫn về thủ tục hải
quan, giám sát hải quan đối với một số trường hợp đặc thù mà các văn bản trước
đây chưa hướng dẫn như: Thủ tục hải quan đối với hàng hóa là phương tiện vận tải
XNK; giám sát hải quan đối với hàng hóa chưa làm thủ tục NK, đang nằm trong khu
vực giám sát hải quan, nhưng phải tái xuất trả lại cho đối tác nước ngoài…

Trong đó, đáng chú ý trong Thông tư 128 có sự thay đổi về địa
điểm đăng ký tờ khai nhập SXXK so với quy định trước đây (DN được lựa chọn làm
thủ tục hải quan tại một chi cục hải quan nơi DN thấy thuận tiện nhất). Theo
đó, DN đăng ký làm thủ tục hải quan NK nguyên liệu, vật tư theo danh mục đã
đăng ký tại một chi cục hải quan thuộc cục hải quan tỉnh, thành phố nơi DN có
cơ sở sản xuất; trường hợp DN được tổ chức theo mô hình tập đoàn (công ty mẹ -
công ty con) có đơn vị thành viên chuyên trách thực hiện việc NK nguyên liệu, vật
tư để cung cấp cho các đơn vị trực thuộc hoặc có cơ sở sản xuất tại nhiều tỉnh,
thành phố khác nhau thì được lựa chọn một chi cục hải quan nơi DN có cơ sở sản
xuất hoặc Chi cục hải quan tại cửa khẩu nhập nguyên liệu, vật tư để làm thủ tục
hải quan.

Thông tư bổ sung quy định hàng hóa NK chỉ được đưa về bảo quản
tại các địa điểm nếu đáp ứng các điều kiện giám sát hải quan;  trách nhiên
của người khai hải quan, hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan và hải quan quản
lý địa điểm bảo quan hàng hóa được quy định rõ nhằm đảm bảo hàng hóa phải chịu
sự giám sát hải quan từ khi đến cửa khẩu đến khi thông quan hàng hóa. Tránh
tình trạng hàng hóa sau khi đưa về bảo quản, DN tự ý đưa vào tiêu thụ trước khi
có kết quả kiểm tra hoặc DN không chịu nộp kết quả kiểm tra hoặc kết quả kiểm
tra không đạt điều kiện NK nhưng DN đã đưa hàng đi tiêu thụ dẫn đến không thể xử
lý số hàng hóa đó được.

Thời hạn nộp thuế

Thông tư 128 hướng dẫn cụ thể quy định để DN được hưởng ân hạn
thuế đối với hàng hóa XNK. Theo đó, đối với hàng hóa NK là nguyên liệu, vật tư
để sản xuất hàng xuất khẩu (SXXK) để được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày, kể
từ ngày đăng ký tờ khai hải quan, người nộp thuế phải đáp ứng đủ các điều kiện
như: Phải có cơ sở sản xuất thuộc sở hữu của người nộp thuế, không phải cơ sở
đi thuê trên lãnh thổ Việt Nam phù hợp với nguyên liệu, vật tư NK để sản xuất
hàng hóa xuất khẩu; Có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu trong thời gian ít nhất 2
năm liên tục tính đến ngày đăng ký tờ khai hải quan cho lô hàng nguyên liệu, vật
tư NK để sản xuất hàng hóa xuất khẩu và trong 2 năm đó được cơ quan Hải quan
xác định là không bị xử lý về hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa
qua biên giới và không bị xử lý về hành vi trốn thuế, gian lận thương mại.

Xem Thêm  Công viên Hà Nội đang bị xâm hại

Bên cạnh đó, DN không nợ tiền thuế quá hạn, tiền chậm nộp,
tiền phạt đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại thời điểm đăng ký tờ khai;
không bị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xử phạt vi phạm trong lĩnh vực
kế toán trong 2 năm liên tục tính từ ngày đăng ký tờ khai hải quan trở về trước;
phải thực hiện thanh toán qua ngân hàng đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để
SXXK.

Trường hợp không đáp ứng đủ các điều kiện trên, nhưng được tổ
chức tín dụng bảo lãnh số thuế phải nộp thì vẫn được áp dụng thời hạn nộp thuế
tối đa không quá 275 ngày và không phải nộp tiền chậm nộp trong thời hạn bảo
lãnh.

Theo quy định tại Thông tư 128, cơ quan Hải quan chấp nhận
áp dụng bảo lãnh nếu người nộp thuế đáp ứng đầy đủ các điều kiện có vốn chủ sở
hữu 10 tỷ đồng trở lên (theo báo cáo tài chính của năm trước liền kề năm đăng
ký tờ khai hải quan), có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu tối thiểu 365 ngày tính
đến ngày đăng ký tờ khai hải quan cho lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu.

Trong thời gian 365 ngày trở về trước, kể từ ngày đăng ký tờ
khai hải quan cho lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu được cơ quan Hải quan xác định
là không có trong danh sách đã bị xử lý về hành vi buôn lậu, vận chuyển trái
phép hàng hoá qua biên giới của cơ quan hải quan; không có trong danh sách đã bị
xử lý về hành vi trốn thuế, gian lận thuế của cơ quan hải quan; không quá hai lần
bị xử lý về các hành vi vi phạm khác về hải quan (bao gồm cả hành vi khai sai dẫn
đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn,
không thu) với mức phạt tiền vượt thẩm quyền của chi cục trưởng chi cục hải
quan theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

DN không có trong danh sách còn nợ tiền thuế quá hạn, tiền
chậm nộp, tiền phạt tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan.

Khi làm thủ tục cho lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu, nếu thực hiện
bảo lãnh người nộp thuế nộp Thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng nhận bảo lãnh cho
cơ quan Hải quan. Thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động
theo Luật các tổ chức tín dụng ghi rõ số tiền thuế thực hiện bảo lãnh, thời hạn
bảo lãnh, cam kết với cơ quan Hải quan liên quan về việc bảo đảm khả năng thực
hiện và chịu trách nhiệm nộp đủ tiền thuế và tiền chậm nộp thay cho người nộp
thuế khi hết thời hạn bảo lãnh nhưng người nộp thuế chưa nộp thuế.

Ngoài ra, Thông tư 128 có nhiều điểm thay đổi về thủ tục hải
quan; kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu như: vấn
đề khai hải quan; sửa chữa tờ khai, khai bổ sung hồ sơ hải quan; đồng tiền nộp
thuế; thông quan hàng hóa; về thanh khoản hàng nhập sản xuất xuất khẩu; bổ sung
điều kiện thành lập và quản lý kho ngoại quan; thủ tục xét miễn thuế đối với DN
ưu tiên…

Một số quy định được bãi bỏ tại Thông tư 128 như: bãi bỏ quy
định lấy mẫu, lưu mẫu đối với nguyên liệu, vật tư phục vụ gia công, SXXK, 
bãi bỏ việc nộp đơn chuyển cửa khẩu khi làm thủ tục hải quan hàng chuyển cửa khẩu.
Một số thủ tục cũng đơn giản hơn như: Đơn giản hóa hồ sơ thanh khoản, hoàn thuế,
không thu thuế đối với một số loại hình XNK (nhập SXXK, TNTX, DN chế xuất…);
quy định về thông báo định mức đối với hàng SXXK cũng được thay đổi, DN chỉ
thông báo định mức nguyên liệu chính với cơ quan Hải quan…

Ngọc Linh

Thủ tục pháp luật

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn