Tin Tức

Nhiều đối tượng được KCB tại nhà, hưởng đầy đủ quyền lợi BHYT

TP.HCM: Nhiu đi tưng đưc KCB ti nhà, hưởng đy đ quyền lợi BHYT

Theo đó, Sở Y tế triển khai hoạt động KCB tại nhà cho người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra.

– Đối tượng áp dụng:

+ Người cao tuổi theo Luật Người cao tuổi (người từ 60 tuổi trở lên), có vấn đề về sức khỏe.

+ Người mắc bệnh mạn tính tới ngày tái khám theo lịch hẹn hoặc chưa đến ngày tái khám nhưng có vấn đề về sức khỏe cần được khám lại sớm hơn.

– Về thanh toán chi phí KCB tại nhà:

+ Đối với người không sử dụng thẻ BHYT: thu theo biểu giá KCB không thanh toán từ Quỹ BHYT.

+ Đối với người sử dụng thẻ BHYT: thực hiện theo hướng dẫn của BHXH TP.HCM.

+ Về chi phí đi lại KCB tại nhà cho người cao tuổi, các bệnh viện công lập, trung tâm y tế thống kê gửi về Phòng Kế toán Tài chính – Sở Y tế để được ngân sách nhà nước hỗ trợ từ nguồn kinh phí hoạt động phòng chống dịch của Thành phố.

Về cấp phát thuốc điều trị bệnh mạn tính:

– Cơ sở KCB thực hiện cấp phát thuốc điều trị bệnh mạn tính tối đa không quá 03 tháng.

– Đối với trường hợp KCB tại nhà, tùy thuộc vào tình trạng người bệnh:

+ Người bệnh mắc bệnh mạn tính đến kỳ tái khám, cấp thuốc lại tối đa không quá 03 tháng;

Xem Thêm  https://thuvienphapluat.vn/chinh-sach-phap-luat-moi/vn/thoi-su-phap-luat/chinh-sach-moi/1944/phi-xe-may-toi-da-1-trieu-dong-nam

+ Người bệnh có những vấn đề sức khỏe khác: bác sĩ kê đơn tùy theo tình trạng người bệnh.

Xem chi tiết tại Công văn ngày 18/8/2020 của Sở Y tế TP.HCM.

Châu Thanh


HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button