Tin Tức

Nhà ở xã hội không bị khống chế số tầng

Rate this post

Nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng tại khu vực đô thị bằng nguồn vốn không phải từ ngân sách nhà nước, không bị khống chế số tầng. Thời gian mua nhà trả chậm và việc chuyển nhượng nhà ở bắt buộc tối thiểu là 10 năm.

Nhà ở xã hội sẽ không bị khống chế số tầng (ảnh minh họa)

 

Đây là một trong những điểm đáng chú ý tại Nghị định 71 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật nhà ở vừa được ban hành. Theo đó, đối với nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn không phải từ ngân sách nhà nước để phục vụ cho các đối tượng là công nhân, người lao động trong khu công nghiệp, người thu nhập thấp tại khu vực đô thị thì tiêu chuẩn thiết kế diện tích sàn mỗi căn hộ chung cư không quá 70m2.

Chủ đầu tư không bị khống chế số tầng, được điều chỉnh tăng mật độ xây dựng và hệ số sử dụng đất lên 1,5 lần so với quy chuẩn xây dựng hiện hành, phù hợp với quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Xem Thêm  Người dân bao vây đòi "xử" Lê Văn Luyện

Cũng theo nghị đình, đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội cũng không chỉ bó hẹp tầng lớp cán bộ, công chức, sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp, học sinh-sinh viên mà còn bao gồm cả các đối tượng đã trả lại nhà công vụ.

Trường hợp được thuê mua nhà ở xã hội thì ngoài các điều kiện như có khó khăn về nhà ở, có mức thu nhập hàng tháng của hộ gia đình dưới mức bình quân của địa phương thì còn phải có khả năng thanh toán lần đầu bằng 20% giá trị của nhà ở thuê mua.

Trong trường hợp bán trả chậm, trả dần thì trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác, thời hạn mua trả chậm tối thiểu là 10 năm kể từ ngày ký hợp đồng mua bán nhà ở. Còn thời hạn thu hồi vốn đối với nhà ở cho thuê tối thiểu là 20 năm, kể từ ngày ký hợp đồng thuê.

Người thuê, thuê mua nhà ở xã hội không được chuyển nhượng nhà ở dưới bất kỳ hình thức nào trong thời gian thuê, thuê mua nhà ở xã hội. Họ chỉ được phép bán, cho thuê nhà ở đó sau khi đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà nhưng phải bảo đảm thời gian tối thiểu là 10 năm kể từ ngày ký hợp đồng mua bán, hợp đồng cho thuê nhà ở xã hội.

Thủ tục pháp luật

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn