LĨNH VỰC GIÁO DỤC

Người thân của thí sinh có được coi thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại nơi thí sinh dự thi không?

Rate this post

Người thân của thí sinh có được coi thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại nơi thí sinh dự thi không?

Người thân của thí sinh có được coi thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại nơi thí sinh dự thi không? (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THỦ TỤC PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Mục đích tổ chức thi tốt nghiệp THPT là gì?

Theo khoản 1 Điều 2 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT, thi tốt nghiệp THPT nhằm thực hiện các mục đích sau đây: 

– Đánh giá kết quả học tập của người học theo mục tiêu giáo dục của chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT, chương trình GDTX cấp THPT (gọi chung là chương trình THPT);

– Lấy kết quả thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT;

– Làm cơ sở đánh giá chất lượng dạy, học của trường phổ thông và công tác chỉ đạo của các cơ quan quản lý giáo dục.

– Các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp có thể sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT để tuyển sinh.

2. Người thân của thí sinh có được coi thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại nơi thí sinh dự thi không?

Cụ thể tại Điều 5 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT quy định về tiêu chuẩn, điều kiện đối với những người tham gia tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT như sau:

(1) Công chức, viên chức và nhân viên tham gia kỳ thi phải là người:

– Có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức chấp hành pháp luật và tinh thần trách nhiệm cao;

– Nắm vững nghiệp vụ làm công tác thi;

– Không đang trong thời gian bị kỷ luật về Quy chế thi.

(2) Những người có vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh ruột, chị ruột, em ruột; cha, mẹ, anh ruột, chị ruột, em ruột của vợ hoặc chồng; người giám hộ; người được giám hộ (gọi chung là người thân) dự thi trong năm tổ chức kỳ thi không được tham gia công tác ra đề thi cho kỳ thi và không được tham gia tổ chức thi tại địa phương nơi có người thân dự thi.

(3) Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại (1) và (2), những người tham gia ra đề thi và chấm thi tự luận phải là người có năng lực chuyên môn tốt.

Như vậy, người thân của thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023 bao gồm vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh ruột, chị ruột, em ruột; cha, mẹ, anh ruột, chị ruột, em ruột của vợ hoặc chồng; người giám hộ; người được giám hộ sẽ  không được tham gia công tác ra đề thi cho kỳ thi và không được tham gia tổ chức thi tại địa phương nơi có thí sinh dự thi.

Xem Thêm  Tiêu chuẩn chức danh giáo viên THPT từ ngày 20/3/2021

3. Đối tượng, điều kiện dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023

3.1. Đối tượng dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Đối tượng dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023 bao gồm:

(i) Người đã học xong chương trình THPT trong năm tổ chức kỳ thi;

(ii) Người đã học xong chương trình THPT nhưng chưa thi tốt nghiệp THPT hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp THPT ở những năm trước;

(iii) Người đã có Bằng tốt nghiệp THPT, người đã có Bằng tốt nghiệp trung cấp dự thi để lấy kết quả làm cơ sở đăng ký xét tuyển sinh;

(iv) Một số trường hợp đặc biệt khác do Bộ trưởng Bộ GDĐT quyết định.

(Khoản 1 Điều 12 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT)

3.2. Điều kiện dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023 phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

– Đối tượng quy định tại (i) ở mục 3.1 phải bảo đảm được đánh giá ở lớp 12 đạt hạnh kiểm xếp loại từ trung bình trở lên và học lực không bị xếp loại kém; riêng đối với người học thuộc diện không phải xếp loại hạnh kiểm và người học theo hình thức tự học có hướng dẫn thuộc chương trình GDTX thì không yêu cầu xếp loại hạnh kiểm;

– Đối tượng quy định tại (ii) ở mục 3.1 phải:

+ Có Bằng tốt nghiệp THCS và phải bảo đảm được đánh giá ở lớp 12 đạt hạnh kiểm xếp loại từ trung bình trở lên và học lực không bị xếp loại kém;

+ Trường hợp không đủ điều kiện dự thi trong các năm trước do xếp loại học lực kém ở lớp 12, phải đăng ký và dự kỳ kiểm tra cuối năm học đối với một số môn học có điểm trung bình dưới 5,0 (năm) điểm (tại trường phổ thông nơi học lớp 12 hoặc trường phổ thông nơi ĐKDT), bảo đảm khi lấy điểm bài kiểm tra thay cho điểm trung bình môn học để tính lại điểm trung bình cả năm thì đủ điều kiện dự thi về xếp loại học lực theo quy định;

+ Trường hợp không đủ điều kiện dự thi trong các năm trước do bị xếp loại yếu về hạnh kiểm ở lớp 12, phải được UBND cấp xã nơi cư trú xác nhận việc chấp hành chính sách pháp luật và các quy định của địa phương để được trường phổ thông nơi học lớp 12 xác nhận đủ điều kiện dự thi về xếp loại hạnh kiểm theo quy định;

– Đối tượng đã tốt nghiệp trung cấp quy định tại (iii) ở mục 3.1 phải bảo đảm đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn hiện hành của Bộ GDĐT;

– Các đối tượng dự thi phải ĐKDT và nộp đầy đủ các giấy tờ đúng thời hạn.

(Khoản 2 Điều 12 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT, sửa đổi tại Thông tư 05/2021/TT-BGDĐT)

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THỦ TỤC PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuctucphapluat.com.

Thủ tục pháp luật

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn