Tin Tức

Nghiên cứu, tạo điều kiện hỗ trợ giáo viên, trường mầm non ngoài công lập

Rate this post

Đó là một trong những nội dung nổi bật tại Nghị quyết 136/NQ-CP về Phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2021.

     

Phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2021            

Nghị quyết nêu rõ: Dịch Covid-19 được dự đoán sẽ còn diễn biến phức tạp và kéo dài tác động tiêu cực đến quá trình phục hồi, phát triển nền kinh tế nước ta. 

Trước tình hình đó, Chính phủ yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương quán triệt, thực hiện nghiêm, nhất quán các giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu trong thời gian tới theo Nghị quyết 88/NQ-CPNghị quyết 128/NQ-CP với phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, đẩy mạnh tập trung phục hồi, phát triển xã hội.

Trong đó, Chính phủ yêu cầu Bộ LĐTB&XH tập trung thực hiện một số nội dung sau: 

– Tổ chức thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ để hỗ trợ hiệu quả NLĐ, người sử dụng lao động gặp khó khăn trong đại dịch Covid-19.

– Nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh phù hợp một số quy định để tạo điều kiện hỗ trợ kịp thời cho giáo viên mầm non ngoài công lập và người sử dụng lao động tại cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập.

– Tập trung đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho người dân, nhất là đối với trẻ em, người già, người nghèo, người yếu thế,…không để sót, lọt đối tượng, địa bàn cần hỗ trợ. 

– Phối hợp chặt chẽ với BHXH Việt Nam và các cơ quan liên quan để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai các chính sách hỗ trợ nêu trên.

– Đẩy nhanh triển khai thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển thị trường lao động gắn với đào tạo nghề, đào tạo việc làm, giảm thất nghiệp. Xây dựng phương án hỗ trợ người lao động quay trở lại làm việc tại các đô thị lớn, khu công nghiệp gắn với giải quyết việc làm cho người lao động hồi hương.

Xem Thêm  Trẻ miền quê trước nạn "yêu râu xanh"

Cũng tại Nghị quyết này, Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với cơ quan, địa phương:

– Tổng kết, đánh giá việc dạy, học trực tuyến; hướng dẫn và có giải pháp phù hợp cho việc đi học trở lại của học sinh, sinh viên gắn với các mô hình “lớp học xanh”, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch. 

– Chủ động làm việc với Bộ Tài chính, cơ quan liên quan về nguồn kinh phí hỗ trợ xây dựng các chương trình dạy và học trên truyền hình; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét theo quy định.

– Đề xuất chính sách hỗ trợ cơ sở giáo dục đào tạo để thực hiện miễn, giảm học phí cho học sinh, sinh viên.

c) Khẩn trương rà soát, nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền các chính sách hỗ trợ giáo dục mầm non ngoài công lập không có thu nhập trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

d) Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo trong các cơ sở giáo dục đại học.

Đồng thời, Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan rà soát, nghiên cứu, đề xuất bổ sung nội dung về chính sách miễn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, tiền thuê đất cho cơ sở, doanh nghiệp giáo dục và các dịch vụ giáo dục trong 02 năm bị ảnh hưởng 2020 – 2021 và cho giai đoạn 2022 – 2027 nhằm giảm chi phí trong vận hành, khuyến khích, huy động các nguồn lực công – tư vào phát triển, phục hồi một cách nhanh nhất và duy trì hoạt động trong các năm tiếp theo; gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp vào Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội.

 

Xem thêm tại Nghị quyết 138/NQ-CP ngày 10/11/2021.

Lý Hải

 


HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Related Articles

Trả lời

Back to top button
Luật sư tư vấn