Giao thông vận tải

Nghị quyết 73/2022/QH15: Thí điểm đấu giá biển số xe ô tô

Rate this post

Nghị quyết 73/2022/QH15: Thí điểm đấu giá biển số xe ô tô

Nghị quyết 73/2022/QH15: Thí điểm đấu giá biển số xe ô tô

Ngày 15/11/2022, Quốc hội thông qua Nghị quyết 73/2022/QH15 về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô.

1. Hình thức, phương thức đấu giá biển số xe ô tô

Theo Điều 4 Nghị quyết 73/2022/QH15:

– Hình thức đấu giá là đấu giá trực tuyến.

– Phương thức đấu giá là phương thức trả giá lên.

– Chính phủ quy định trình tự, thủ tục đấu giá biển số xe ô tô.

2. Thời gian thực hiện thí điểm đấu giá biển số xe ô tô

– Nghị quyết 73/2022/QH15 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023 và được thực hiện trong 03 năm.

– Sau khi hết thời hạn thí điểm, người trúng đấu giá biển số xe ô tô, người nhận chuyển nhượng, trao đổi, được tặng cho, thừa kế xe ô tô gắn biển số trúng đấu giá được tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ tại mục (3), trừ trường hợp luật, nghị quyết khác của Quốc hội có quy định khác.

3. Quyền, nghĩa vụ của người trúng đấu giá biển số xe ô tô

* Quyền của người trúng đấu giá biển số xe ô tô bao gồm:

– Được cấp văn bản xác nhận biển số xe ô tô trúng đấu giá sau khi nộp đủ số tiền trúng đấu giá;

– Được đăng ký biển số xe ô tô trúng đấu giá gắn với xe ô tô thuộc sở hữu của mình tại cơ quan công an nơi quản lý biển số xe ô tô trúng đấu giá hoặc nơi người trúng đấu giá đăng ký thường trú, đặt trụ sở;

– Được giữ lại biển số xe ô tô trúng đấu giá trong trường hợp xe ô tô bị mất, hư hỏng không thể sử dụng được hoặc được chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho để đăng ký cho xe khác thuộc sở hữu của mình trong thời hạn 12 tháng kể từ thời điểm xe ô tô bị mất, hư hỏng không thể sử dụng được hoặc được chuyển giao quyền sở hữu;

Xem Thêm  04 điều cần biết khi CSGT phạt lỗi chạy xe quá tốc độ

– Được cấp lại biển số xe ô tô trúng đấu giá, văn bản xác nhận biển số xe ô tô trúng đấu giá khi bị mất, bị mờ, hỏng;

– Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp văn bản xác nhận biển số xe ô tô trúng đấu giá, nếu người trúng đấu giá chết nhưng chưa thực hiện thủ tục đăng ký xe ô tô để gắn biển số trúng đấu giá thì biển số xe ô tô trúng đấu giá được chuyển vào hệ thống đăng ký, quản lý xe, người thừa kế theo quy định của pháp luật về thừa kế được nhận số tiền người trúng đấu giá đã nộp sau khi trừ các khoản chi phí tổ chức đấu giá.

* Nghĩa vụ của người trúng đấu giá biển số xe ô tô bao gồm:

– Nộp đủ số tiền trúng đấu giá trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có văn bản phê duyệt kết quả đấu giá; tiền trúng đấu giá không bao gồm lệ phí đăng ký, cấp biển số xe ô tô;

– Thực hiện thủ tục đăng ký xe ô tô để gắn biển số trúng đấu giá trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp văn bản xác nhận biển số xe ô tô trúng đấu giá; trường hợp sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan thì thời hạn này được kéo dài thêm nhưng tối đa không quá 06 tháng.

Sau thời hạn quy định, người trúng đấu giá biển số xe ô tô không thực hiện thủ tục đăng ký xe ô tô để gắn biển số trúng đấu giá thì biển số xe ô tô trúng đấu giá được chuyển vào hệ thống đăng ký, quản lý xe và người trúng đấu giá không được hoàn trả số tiền trúng đấu giá đã nộp;

– Không được chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho, để thừa kế biển số xe ô tô trúng đấu giá, trừ trường hợp chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho, để thừa kế xe ô tô gắn biển số trúng đấu giá.

Diễm My

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THỦ TỤC PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuctucphapluat.com.

Thủ tục pháp luật

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn