LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG

Ngày công tính lương được quy định như thế nào?

Rate this post

Ngày công tính lương được quy định như thế nào?

Ngày công tính lương được quy định như thế nào? (Hình từ Internet)

Về vấn đè này, THỦ TỤC PHÁP LUẬT xin giải đáp như sau:

1. Ngày công tính lương được quy định như thế nào?

1.1. Hình thức trả lương

Được quy định tại Điều 96 Bộ luật Lao động 2019 và được hướng dẫn chi tiết bởi Điều 54 Nghị định 145/2020/NĐ-CP, theo đó tiền lương sẽ được trả theo các hình thức sau đây:

(1) Tiền lương theo thời gian được trả cho người lao động hưởng lương theo thời gian, căn cứ vào thời gian làm việc theo tháng, tuần, ngày, giờ theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động, cụ thể:

+ Tiền lương tháng được trả cho một tháng làm việc.

+ Tiền lương tuần được trả cho một tuần làm việc.

Trường hợp hợp đồng lao động thỏa thuận tiền lương theo tháng thì tiền lương tuần được xác định bằng tiền lương tháng nhân với 12 tháng và chia cho 52 tuần.

+ Tiền lương ngày được trả cho một ngày làm việc.

Trường hợp hợp đồng lao động thỏa thuận tiền lương theo tháng thì tiền lương ngày được xác định bằng tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng theo quy định của pháp luật mà doanh nghiệp lựa chọn.

Trường hợp hợp đồng lao động thỏa thuận tiền lương theo tuần thì tiền lương ngày được xác định bằng tiền lương tuần chia cho số ngày làm việc trong tuần theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động.

+ Tiền lương giờ được trả cho một giờ làm việc.

Trường hợp hợp đồng lao động thỏa thuận tiền lương theo tháng hoặc theo tuần hoặc theo ngày thì tiền lương giờ được xác định bằng tiền lương ngày chia cho số giờ làm việc bình thường trong ngày theo quy định tại Điều 105 của Bộ luật Lao động.

Xem Thêm  Đi làm ngày Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2023 hưởng lương thế nào?

(2) Tiền lương theo sản phẩm được trả cho người lao động hưởng lương theo sản phẩm, căn cứ vào mức độ hoàn thành số lượng, chất lượng sản phẩm theo định mức lao động và đơn giá sản phẩm được giao.

(3) Tiền lương khoán được trả cho người lao động hưởng lương khoán, căn cứ vào khối lượng, chất lượng công việc và thời gian phải hoàn thành.

1.2. Ngày công tính lương được quy định như thế nào?

Theo quy định nêu trên, ngày công tính lương là tiền lương trả cho một ngày làm việc

– Trong trường hợp thỏa thuận theo tháng:

Ngày công tính lương =

Tiền lương thỏa thuận theo tháng x Số ngày làm việc thực tế

Số ngày làm việc theo tháng đã thỏa thuận

– Trong trường hợp thỏa thuận theo tuần

Ngày công tính lương =

Tiền lương thỏa thuận theo tuần x Số ngày làm việc thực tế

Số ngày làm việc theo tuần đã thỏa thuận

2. Kỳ hạn trả lương

Được quy định tại Điều 97 Bộ luật Lao động 2019, việc trả lương được thực hiện theo quy định sau:

– Người lao động hưởng lương theo giờ, ngày, tuần thì được trả lương sau giờ, ngày, tuần làm việc hoặc được trả gộp do hai bên thỏa thuận nhưng không quá 15 ngày phải được trả gộp một lần.

– Người lao động hưởng lương theo tháng được trả một tháng một lần hoặc nửa tháng một lần. Thời điểm trả lương do hai bên thỏa thuận và phải được ấn định vào một thời điểm có tính chu kỳ.

– Trường hợp vì lý do bất khả kháng mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng không thể trả lương đúng hạn thì không được chậm quá 30 ngày.

Nếu trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì người sử dụng lao động phải đền bù cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng số tiền lãi của số tiền trả chậm tính theo lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng do ngân hàng nơi người sử dụng lao động mở tài khoản trả lương cho người lao động công bố tại thời điểm trả lương.

Lê Vũ Trang Nhi

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THỦ TỤC PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuctucphapluat.com.

Thủ tục pháp luật

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn