Tin Tức

Năm 2025, GDP/người của Việt Nam dự kiến đạt 4.700
Báo cáo Thủ tướng trình bày tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

Năm 2025, GDP/người của Việt Nam dự kiến đạt 4.700 - 5.000 USD

Năm 2025, GDP/người của Việt Nam dự kiến đạt 4.700 – 5.000 USD (Ảnh minh họa)

Theo đó, trong giai đoạn 2021 – 2025, dự kiến có 15 chỉ tiêu chủ yếu; trong đó:

– Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân khoảng 6,5 – 7%;

– Đến năm 2025, GDP bình quân đầu người đạt 4.700 – 5.000 USD;

– Tỷ trọng kinh tế số đạt khoảng 20% GDP;

– Tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng khoảng 45%;

– Năng suất lao động tăng bình quân trên 6,5%/năm;

– Tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2025 là 70%;

– Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm 1 – 1,5 điểm phần trăm/năm;

– Tỷ lệ che phủ rừng ổn định 42%;…

Đồng thời, tại Báo cáo, Chính phủ xin trình Quốc hội 12 chỉ tiêu chủ yếu về các lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường trong kế hoạch phát triển KTXH năm 2021; trong đó: GDP tăng khoảng 6%; CPI bình quân khoảng 4%; năng suất lao động xã hội tăng khoảng 4,8%; tỷ lệ lao động qua đào tạo khoảng 66%; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế khoảng 91%;…

Xem chi tiết tại Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2020 và 5 năm 2016-2020; dự kiến Kế hoạch năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ 5 năm 2021-2025.

Châu Thanh


HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Xem Thêm  10 quy định về tinh giản biên chế với công chức từ năm 2022

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button