Tin Tức

Năm 2021, đề nghị xây dựng Luật Tổ chức thi hành pháp luật

Cụ thể, Quyết định đề cập nội dung liên quan đến việc hoàn thiện hệ thống pháp luật như sau:

– Nghiên cứu, lập đề nghị xây dựng Luật Tổ chức thi hành pháp luật.

– Đánh giá 03 năm thực hiện đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn 2018-2022.

– Tăng cường công tác theo dõi thi hành pháp luật.

– Theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành xây dựng kịp thời ban hành hoặc trình ban hành các văn bản quy định chi tiết, pháp lệnh.

 – Xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật xử lý vi phạm hành chính.

Quyết định 71/QĐ-BTP có hiệu lực từ ngày 19/01/2021.

Trung Tài


HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Xem Thêm  Nội dung Toạ đàm về khởi kiện doanh nghiệp trốn đóng BHXH

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button