Tin Tức

Mục tiêu của Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”

Rate this post

Theo đó, đặt mục tiêu cụ thể đến năm 2025:

– Xóa mù chữ và phổ cập giáo dục:

+ 70% các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là tỉnh) đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2;

+ 70% các tỉnh hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ mẫu giáo;

+ 50% các tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3;

+ Phấn đấu 100% các tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2, trong đó có 20% các tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3.

– Về năng lực cơ bản và trình độ của người dân:

+ 50% số người trong độ tuổi lao động được trang bị năng lực thông tin;

+ 50% số người trong độ tuổi lao động được trang bị kỹ năng sống;

Xem Thêm  Sẽ hết “được mùa rớt giá”

+ 50% dân số từ 15 tuổi trở lên được đào tạo trình độ chuyên môn kỹ thuật. Trong đó, 12% dân số có trình độ đại học trở lên.

– Về hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp:

+ 70% các trường đại học triển khai đại học số và xây dựng học liệu số;

+ 60% các cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở giáo dục khác triển khai hoạt động quản lý, giảng dạy và học tập trên môi trường số;

+ 70% các trung tâm học tập cộng đồng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức hoạt động giáo dục.

– Xây dựng các mô hình học tập trong xã hội:

+ 40% công dân đạt danh hiệu công dân học tập theo tiêu chí do cơ quan có thẩm quyền ban hành;

+ 25% các huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là huyện) được công nhận danh hiệu huyện học tập theo tiêu chí do cơ quan có thẩm quyền ban hành;

+ 15% các tỉnh được công nhận danh hiệu tỉnh học tập theo tiêu chí do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Quyết định 1373/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày ký.

Tú Anh


HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Related Articles

Trả lời

Back to top button
Luật sư tư vấn