LĨNH VỰC GIÁO DỤC

Mức tiền thưởng với học sinh, sinh viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế mới nhất

Rate this post

Mức tiền thưởng với học sinh, sinh viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế mới nhất

Mức tiền thưởng với học sinh, sinh viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế mới nhất (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THỦ TỤC PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Tiêu chuẩn khen thưởng với học sinh, sinh viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế 

Tiêu chuẩn khen thưởng với học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế theo Điều 3 Nghị định 110/2020/NĐ-CP như sau:

(1) Tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho học sinh, sinh viên, học viên đạt một trong các thành tích sau:

– Hai lần liên tục đoạt Huy chương Vàng trong kỳ thi Olympic quốc tế các môn học hoặc hai lần liên tục đoạt giải nhất trong kỳ thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế;

– Đoạt Huy chương Vàng trong kỳ thi kỹ năng nghề thế giới.

(2) Tặng Huân chương Lao động hạng nhì cho học sinh, sinh viên, học viên đạt một trong các thành tích sau:

– Đoạt Huy chương Vàng trong kỳ thi Olympic quốc tế các môn học hoặc giải nhất trong kỳ thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế;

– Đoạt Huy chương Bạc trong kỳ thi kỹ năng nghề thế giới hoặc Huy chương Vàng trong kỳ thi kỹ năng nghề châu Á.

(3) Tặng Huân chương Lao động hạng ba cho học sinh, sinh viên, học viên đạt một trong các thành tích sau:

– Đoạt Huy chương Bạc trong kỳ thi Olympic quốc tế các môn học hoặc giải nhì trong kỳ thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế hoặc Huy chương Vàng trong kỳ thi Olympic châu Á các môn học;

– Đoạt Huy chương Đồng trong kỳ thi tay nghề thế giới hoặc Huy chương Bạc trong kỳ thi kỹ năng nghề châu Á.

(4) Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho học sinh, sinh viên, học viên đạt một trong các thành tích sau:

– Đoạt Huy chương Đồng trong kỳ thi Olympic quốc tế các môn học hoặc giải ba trong kỳ thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế hoặc Huy chương Bạc trong kỳ thi Olympic châu Á các môn học;

– Đoạt Huy chương Đồng trong kỳ thi kỹ năng nghề châu Á hoặc Huy chương Vàng trong kỳ thi kỹ năng nghề Đông Nam Á.

(5) Tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho học sinh, sinh viên, học viên đạt một trong các thành tích sau:

– Đoạt Huy chương Đồng trong kỳ thi Olympic châu Á các môn học;

– Đoạt Huy chương Bạc hoặc Huy chương Đồng trong kỳ thi kỹ năng nghề Đông Nam Á;

Xem Thêm  Quy định về đánh giá kiến thức văn hóa THPT trong cơ sở nghề nghiệp

– Đoạt giải khuyến khích, giải tư, chứng chỉ kỹ năng nghề xuất sắc, bằng danh dự (sau đây gọi chung là giải khuyến khích) trong các kỳ thi quốc tế quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định 110/2020/NĐ-CP;

– Đoạt giải nhất hoặc giải nhì hoặc giải ba trong các kỳ thi quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định 110/2020/NĐ-CP.

(6) Học sinh, sinh viên, học viên đạt nhiều thành tích trong một năm thì được xét tặng hình thức khen thưởng cấp nhà nước cao nhất theo quy định tại (1), (2), (3), (4) mục này.

2. Mức tiền thưởng với học sinh, sinh viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế mới nhất

Mức tiền thưởng với học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế theo Điều 5 Nghị định 110/2020/NĐ-CP như sau:

(1) Học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong kỳ thi Olympic quốc tế các môn học, thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế, thi kỹ năng nghề thế giới được thưởng theo mức sau:

– Huy chương Vàng hoặc giải nhất: 55 triệu đồng;

– Huy chương Bạc hoặc giải nhì: 35 triệu đồng;

– Huy chương Đồng hoặc giải ba: 25 triệu đồng;

– Khuyến khích: 10 triệu đồng.

(2) Học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong kỳ thi Olympic châu Á các môn học, kỳ thi kỹ năng nghề châu Á được thưởng theo mức sau:

– Huy chương Vàng: 35 triệu đồng;

– Huy chương Bạc: 25 triệu đồng;

– Huy chương Đồng: 10 triệu đồng;

– Khuyến khích: 8 triệu đồng.

(3) Học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong kỳ thi kỹ năng nghề Đông Nam Á được thưởng theo mức sau:

– Huy chương Vàng: 25 triệu đồng;

– Huy chương Bạc: 10 triệu đồng;

– Huy chương Đồng: 8 triệu đồng;

– Khuyến khích: 5 triệu đồng.

(4) Học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định 110/2020/NĐ-CP được thưởng theo mức sau:

– Giải Nhất: 4 triệu đồng;

– Giải Nhì: 2 triệu đồng;

– Giải Ba: 1 triệu đồng.

(5) Đội, nhóm học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi quy định tại Điều 2 Nghị định 110/2020/NĐ-CP được thưởng mức tiền gấp hai lần đối với cá nhân quy định tại (1), (2), (3), (4) mục này.

(6) Học sinh, sinh viên, học viên là người dân tộc thiểu số hoặc là người khuyết tật đoạt giải trong các kỳ thi quy định tại Điều 2 Nghị định 110/2020/NĐ-CP được hưởng 1,5 lần mức thưởng quy định tại các (1), (2), (3), (4) và (5) mục này. 

Trường hợp học sinh, sinh viên, học viên là người dân tộc thiểu số và là người khuyết tật đoạt giải trong các kỳ thi quy định tại Điều 2 Nghị định 110/2020/NĐ-CP được hưởng 02 lần mức thưởng quy định tại các (1), (2), (3), (4) và (5) mục này.

(7) Học sinh, sinh viên, học viên được hưởng mức tiền thưởng theo quy định tại Nghị định 110/2020/NĐ-CP và được hưởng mức tiền thưởng quy định tại Nghị định 91/2017/NĐ-CP.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THỦ TỤC PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuctucphapluat.com.

Thủ tục pháp luật

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn