LĨNH VỰC HỘ TỊCH – CƯ TRÚ – QUYỀN DÂN SỰ

Mức phí xác thực thông tin cá nhân trên CSDLQG về dân cư

Rate this post

Mức phí xác thực thông tin cá nhân trên CSDLQG về dân cư

1. Thông cá nhân trên CSDLQG về dân cư

Căn cứ theo Điều 9 Luật Căn cước công dân 2014 quy định về thông tin về công dân được thu thập, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, gồm có:

– Họ, chữ đệm và tên khai sinh;

– Ngày, tháng, năm sinh;

– Giới tính;

– Nơi đăng ký khai sinh;

– Quê quán;

– Dân tộc;

– Tôn giáo;

– Quốc tịch;

– Tình trạng hôn nhân;

– Nơi thường trú;

– Nơi ở hiện tại;

– Nhóm máu, khi công dân yêu cầu cập nhật và xuất trình bản kết luận về xét nghiệm xác định nhóm máu của người đó;

– Họ, chữ đệm và tên, số định danh cá nhân hoặc số Chứng minh nhân dân, quốc tịch của cha, mẹ, vợ, chồng hoặc người đại diện hợp pháp;

– Họ, chữ đệm và tên, số định danh cá nhân hoặc số Chứng minh nhân dân của chủ hộ, quan hệ với chủ hộ;

– Ngày, tháng, năm chết hoặc mất tích.

2. Người nộp phí xác thực thông tin cá nhân trên CSDLQG về dân cư

Căn cứ Điều 2 Thông tư 48/2022/TT-BTC quy định về người nộp phí như sau:

– Người nộp phí là cơ quan, tổ chức, cá nhân được sự đồng ý của cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhưng không thuộc trường hợp sau:

+ Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội được khai thác thông tin trong CSDLQG về dân cư thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình;

Xem Thêm  Sau ngày 01/7/2021, làm thẻ CCCD gắn chíp sẽ thế nào?

+ Công dân được khai thác thông tin của mình trong CSDLQG về dân cư;

Đối tượng không thuộc trường hợp trên đề nghị khai thác và sử dụng thông tin trong CSDLQG về dân cư và được cơ quan quản lý CSDLQG về dân cư có thẩm quyền cung cấp thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định pháp luật

– Người nộp phí thực hiện nộp phí khi nhận kết quả thông tin từ cơ quan quản lý CSDLQG về dân cư.

Như vậy, người dân khi khai thác thông tin cá nhân của bản thân sẽ không phải đóng phí. Mức phí này chỉ áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân khác được sự đồng ý của cơ quan quản lý CSDLQG về dân cư

3. Mức phí xác thực thông tin công dân, khai thác kết quả thông tin

Căn cứ theo Mục I Phụ lục phí khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư ban hành kèm theo Thông tư 48/2022/TT-BTC như sau:

– Kể từ ngày 17/9/2022 đến hết ngày 31/12/2023: Áp dụng mức thu bằng 50% mức phi quy định trên.

– Kể từ ngày 01/01/2024 trở đi: Áp dụng mức thu theo mức phí trên 

(Khoản 1 Điều 4 Thông tư 48/2022/TT-BTC )

4. Tổ chức thu phí xác thực thông tin cá nhân trên CSDLQG về dân cư 

Tổ chức thu phí xác thực thông tin cá nhân trên CSDLQG về dân cư gồm:

– Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an);

– Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an cấp tỉnh;

– Công an cấp huyện và Công an cấp xã.

(Điều 3 Thông tư 48/2022/TT-BTC)

5. Thời gian nộp phí xác thực thông tin cá nhân trên CSDLQG về dân cư 

Tại khoản 1 Điều 5 Thông tư 48/2022/TT-BTC quy định về thời gian nộp phí như sau:

Chậm nhất là ngày 05 hàng tháng, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí đã thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc Nhà nước.

Thông tư 48/2022/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 17/9/2022.

Ngọc Nhi

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THỦ TỤC PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuctucphapluat.com.

Thủ tục pháp luật

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn