LĨNH VỰC DỊCH VỤ PHÁP LÝ

Mức phí công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất năm 2023

Rate this post

Cho tôi hỏi việc công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất thì phải đóng mức phí công chứng là bao nhiêu? – Quỳnh Hoa (Nghệ An)

Mức phí công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất năm 2023

Mức phí công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất năm 2023 (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THỦ TỤC PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Mức phí công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất được tính như thế nào?

Theo tiết a6 điểm a khoản 2 Điều 4 Thông tư 257/2016/TT-BTC, mức thu phí công chứng hợp đồng thế chấp tài sản, cầm cố tài sản: tính trên giá trị tài sản; trường hợp trong hợp đồng thế chấp tài sản, cầm cố tài sản có ghi giá trị khoản vay thì tính trên giá trị khoản vay.

Như vậy, mức thu phí công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất được tính dựa trên giá trị tài sản.

Trường hợp trong hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất có ghi giá trị khoản vay thì tính trên giá trị khoản vay.

2. Mức phí công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất

Mức phí công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất được quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư 257/2016/TT-BTC như sau:

TT

Giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch

Mức thu

(đồng/trường hợp)

1

Dưới 50 triệu đồng

50 nghìn

2

Từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng

100 nghìn

3

Từ trên 100 triệu đồng đến 01 tỷ đồng

0,1% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch

4

Từ trên 01 tỷ đồng đến 03 tỷ đồng

01 triệu đồng + 0,06% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 01 tỷ đồng

5

Từ trên 03 tỷ đồng đến 05 tỷ đồng

2,2 triệu đồng + 0,05% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 03 tỷ đồng

6

Từ trên 05 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng

3,2 triệu đồng + 0,04% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 05 tỷ đồng

7

Từ trên 10 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng

5,2 triệu đồng + 0,03% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 10 tỷ đồng.

8

Trên 100 tỷ đồng

32,2 triệu đồng + 0,02% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 100 tỷ đồng (mức thu tối đa là 70 triệu đồng/trường hợp).

Xem Thêm  Thẩm quyền tống đạt của Thừa phát lại

* Lưu ý: Đối với các hợp đồng, giao dịch về quyền sử dụng đất có giá quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì giá trị quyền sử dụng đất tính phí công chứng được xác định theo thoả thuận của các bên trong hợp đồng, giao dịch đó; trường hợp giá đất do các bên thoả thuận thấp hơn mức giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định áp dụng tại thời điểm công chứng thì giá trị tính phí công chứng tính như sau:

Giá trị quyền sử dụng đất tính phí công chứng = Diện tích đất ghi trong hợp đồng, giao dịch (x) Giá đất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

3. Địa điểm công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất

Cụ thể tại Điều 54 Luật Công chứng 2014 quy định về địa điểm công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất như sau:

– Việc công chứng hợp đồng thế chấp bất động sản phải được thực hiện tại tổ chức hành nghề công chứng có trụ sở tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có bất động sản.

– Trường hợp một bất động sản đã được thế chấp để bảo đảm thực hiện một nghĩa vụ và hợp đồng thế chấp đã được công chứng mà sau đó được tiếp tục thế chấp để bảo đảm cho một nghĩa vụ khác trong phạm vi pháp luật cho phép thì các hợp đồng thế chấp tiếp theo phải được công chứng tại tổ chức hành nghề công chứng đã công chứng hợp đồng thế chấp lần đầu. 

Trường hợp tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng chấm dứt hoạt động, chuyển đổi, chuyển nhượng hoặc giải thể thì công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng đang lưu trữ hồ sơ công chứng hợp đồng thế chấp tiếp theo đó.

Nguyễn Thị Hoài Thương

Thủ tục pháp luật

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn