Tin Tức

Mức chi thu nhập tăng thêm cho công chức TP.HCM 6 tháng cuối năm 2021

Rate this post

Mức chi thu nhập tăng thêm cho công chức TP.HCM 6 tháng cuối năm 2021

Mức chi thu nhập tăng thêm cho công chức TP.HCM 6 tháng cuối năm 2021 (Ảnh minh họa)

Cụ thể, theo Nghị quyết 13/2021/NQ-HĐND ngày 24/8/2021 thì từ tháng 7 đến hết tháng 12 năm 2021:

Hệ số điều chỉnh tăng thu nhập để thực hiện cơ chế đặc thù tại từng đơn vị tối đa là 1,0 lần (thay vì 1,2 lần như trước đây) so với tiền lương theo ngạch bậc, chức vụ (tiền lương theo ngạch bậc, chức vụ là tiền lương đã bao gồm tăng lương theo lộ trình của Chính phủ).

Riêng đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế (từ cấp Thành phố đến cấp xã) và cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách ở cấp phường – xã, thị trấn tối đa là 1,2 lần so với tiền lương theo ngạch bậc, chức vụ.

Từ năm 2022 đến hết thời gian thí điểm theo Nghị quyết 54/2017/QH14, căn cứ khả năng cân đối và yêu cầu điều hành của Thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố quyết định hệ số thu nhập tăng thêm không vượt quá 1,8 lần so với tiền lương theo ngạch bậc, chức vụ.

Trước đó, HĐND TP.HCM đã thông qua Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND quy định về chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do TP.HCM quản lý.

Xem Thêm  Tìm kiếm đồng tiền dự trữ mới cho thế giới

Thời gian thực hiện chi thu nhập tăng thêm từ ngày 01/4/2018 đến ngày 31/12/2020 chi thu nhập tăng thêm theo lộ trình; từ năm 2020 đảm bảo không thấp hơn 1,2 và không vượt quá 1,8 lần mức lương ngạch bậc, chức vụ và duy trì đến hết thời gian thí điểm theo Nghị quyết 54/2017QH14.
Hệ số điều chỉnh thu nhập tăng thêm theo lộ trình như sau:


Năm 2018: Hệ số điều chỉnh tăng thu nhập để thực hiện cơ chế đặc thù tại từng đơn vị tối đa là 0,6 lần so với tiền lương theo ngạch bậc, chức vụ (tiền lương theo ngạch bậc, chức vụ là tiền lương đã bao gồm tăng lương theo lộ trình của Chính phủ). (Hệ số này nằm trong mức tối đa 1,8 lần mức lương ngạch bậc, chức vụ theo quy định tại Nghị quyết 54/2017/QH14).


Năm 2019: Hệ số điều chỉnh tăng thu nhập để thực hiện cơ chế đặc thù tại từng đơn vị tối đa là 1,2 lần so với tiền lương theo ngạch bậc, chức vụ (tiền lương theo ngạch bậc, chức vụ là tiền lương đã bao gồm tăng lương theo lộ trình của Chính phủ). (Hệ số này nằm trong mức tối đa 1,8 lần mức lương ngạch bậc, chức vụ theo quy định tại Nghị quyết 54/2017/QH14).


Từ năm 2020 đến hết thời gian thí điểm theo Nghị quyết 54/2017/QH14: Hệ số điều chỉnh tăng thu nhập để thực hiện cơ chế đặc thù tại từng đơn vị tối đa là 1,2 lần so với tiền lương theo ngạch bậc, chức vụ (tiền lương theo ngạch bậc, chức vụ là tiền lương đã bao gồm tăng lương theo lộ trình của Chính phủ).

Châu Thanh


HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Related Articles

Trả lời

Back to top button
Luật sư tư vấn