Tin Tức

Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có ít nhất 01 trường chuyên

Rate this post

Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có ít nhất 01 trường chuyên

Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có ít nhất 01 trường chuyên (Hình từ Internet)

Về vấn đề này THỦ TỤC PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 05/2023/TT-BGDĐT ngày 28/02/2023 về Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên, theo đó:

1. Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có ít nhất 01 trường chuyên

Theo Điều 3 Thông tư 05/2023/TT-BGDĐT, hệ thống trường chuyên bao gồm trường chuyên thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là trường chuyên thuộc tỉnh) và trường chuyên thuộc cơ sở giáo dục đại học.

Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có ít nhất 01 (một) trường chuyên.

(Hiện hành, Thông tư 06/2012/TT-BGDĐT quy định mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có thể có ít nhất một trường chuyên với tổng số học sinh các lớp chuyên chiếm tối thiểu 2% số học sinh THPT của tỉnh, thành phố đó.)

2. Không tổ chức lớp không chuyên trong trường chuyên

Điều 8 Thông tư 05/2023/TT-BGDĐT quy định về lớp học trong trường chuyên như sau:

– Lớp học trong trường chuyên được tổ chức theo môn học trong chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, bao gồm: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Ngoại ngữ, Toán, Tin học, Vật lí, Hóa học, Sinh học (gọi chung là lớp chuyên).

– Không tổ chức lớp không chuyên trong trường chuyên.

– Mỗi lớp chuyên có không quá 35 học sinh.

(Theo quy định hiện hành, ngoài các lớp chuyên, có thể có các lớp theo lĩnh vực chuyên và các lớp không chuyên. Lớp không chuyên không quá 45 học sinh/lớp; đảm bảo số học sinh các lớp không chuyên không quá 20% tổng số học sinh của trường.)

– Trên cơ sở các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục và đề nghị của hiệu trưởng trường chuyên, cơ quan quản lý trường chuyên quyết định số môn học được tổ chức lớp chuyên (gọi là môn chuyên) và số lớp chuyên đối với từng môn chuyên.

Xem Thêm  Sẽ không diễn ra việc giải chấp bất động sản ồ ạt

3. Quyền và nhiệm vụ của học sinh trường chuyên

Điều 16 Thông tư 05/2023/TT-BGDĐT quy định ngoài các nhiệm vụ và quyền của học sinh theo quy định tại Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, học sinh trường chuyên có nhiệm vụ và quyền sau:

– Tích cực tham gia các kỳ thi, hội thi, hoạt động văn hóa, xã hội và nghiên cứu khoa học theo yêu cầu của nhà trường.

– Trường hợp học sinh phát triển sớm về trí tuệ có thể được học vượt lớp theo quyết định của cơ quan quản lý trường chuyên.

– Được tạo điều kiện nội trú khi có nhu cầu; được hưởng các chế độ ưu đãi theo quy định đối với học sinh trường chuyên.

– Cựu học sinh trường chuyên được tạo điều kiện tham gia các hoạt động của nhà trường.

4. Quyền và nhiệm vụ của giáo viên trường chuyên

Căn cứ Điều 13 Thông tư 05/2023/TT-BGDĐT, ngoài các tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền theo quy định tại Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông, giáo viên trường chuyên đáp ứng tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền sau:

– Đáp ứng tiêu chuẩn quy định về lựa chọn giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán, trong đó tiêu chí về sử dụng ngoại ngữ và ứng dụng công nghệ thông tin đạt mức tốt.

– Chấp hành phân công của hiệu trưởng trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ của trường chuyên theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Quy chế kèm theo Thông tư 05/2023/TT-BGDĐT nhằm đạt được mục tiêu của trường chuyên.

– Trong mỗi năm học, chủ trì hoặc tham gia tổ chức thực hiện ít nhất 01 (một) lần sinh hoạt chuyên môn của tổ chuyên môn theo quy định tại khoản 7 Điều 9 Quy chế kèm theo Thông tư 05/2023/TT-BGDĐT.

Thông tư 05/2023/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 15/4/2023 và thay thế Thông tư 06/2012/TT-BGDĐT, Thông tư 12/2014/TT-BGDĐT.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THỦ TỤC PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuctucphapluat.com.

Thủ tục pháp luật

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button
Luật sư tư vấn