Tin Tức

Miễn thuế thu nhập cá nhân ra sao?

Rate this post

Bà Trần Thị Lệ Nga – trưởng phòng tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế (Cục Thuế TP.HCM) – trả lời về việc miễn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) trong sáu tháng đầu năm.

* Tiền thưởng năm 2008 chi trả vào quý 1-2009 có được miễn thuế TNCN không, thưa bà?

– Theo thông tư 160 của Bộ Tài chính, thu nhập làm căn cứ xác định số thuế TNCN được miễn là thu nhập chịu thuế TNCN được giãn sáu tháng đầu năm 2009 và thu nhập chịu thuế có nguồn gốc phát sinh trong thời gian được miễn thuế.

Đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công, số thuế TNCN được miễn là thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công mà đơn vị sử dụng lao động thanh toán cho cá nhân trong sáu tháng đầu năm 2009 không phân biệt thời điểm chi trả.

Riêng đối với các khoản tiền lương, tiền công của năm 2008 được chi trả trong khoảng thời gian miễn thuế thì cũng được miễn thuế. Tương tự, khoản tiền thưởng năm 2008 được chi trả từ 1-1 đến 30-6-2009 đã được giãn thuế thì cũng được miễn thuế. Bởi lẽ, theo quy định, tiền thưởng cho người lao động được xác định là thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Thu nhập miễn thuế

Hạn chót chi trả

Từ lương, thưởng 2008 chi trả năm 2009, tiền nghỉ lễ, nghỉ mát,
trang phục… sáu tháng đầu năm 2009

30-6-2009

Lương, thưởng quý 1, quý 2-2009, thừa kế, quà tặng

31-12-2009

Thưởng tết 2009

31-3-2010

Thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn (bao gồm cả chuyển nhượng chứng khoán), từ bản quyền, nhượng quyền thương mại

30-6-2010

Kinh doanh

Số thuế phải nộp sáu tháng đầu năm 2009

* Doanh nghiệp trả lương tháng 13, thưởng năm 2008 cho người lao động vào tháng 1-2009 và đã quyết toán cho năm 2008 thì có được điều chỉnh? Ngược lại, nếu muốn chi bổ sung thưởng 2008 ở thời điểm hiện tại thì có được miễn thuế TNCN không?

– Trường hợp doanh nghiệp trả lương tháng 13, thưởng năm 2008 cho người lao động vào tháng 1-2009 thì được miễn thuế TNCN. Tuy nhiên nếu doanh nghiệp đã tính vào thu nhập chịu thuế năm 2008 để quyết toán thuế năm 2008 theo Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao thì được lập hồ sơ kê khai bổ sung điều chỉnh và số thuế đã nộp được bù trừ vào số thuế phải nộp của kỳ tiếp theo.

Còn khoản tiền thưởng cho người lao động năm 2008 nếu chi từ 1-7-2009 không được miễn thuế TNCN.

Biết tính sẽ được miễn thuế nhiều hơn

Theo các chuyên gia, với quy định của Bộ Tài chính, nếu doanh nghiệp biết tính toán thì có thể vận dụng theo hướng có lợi cho người lao động. Như với tiền thưởng quý 1 và 2-2009, doanh nghiệp nên phân bổ trước các khoản thưởng vào tiền thưởng quý 1 và 2-2009 và trả ngay trong tháng 8 hoặc trước 31-12-2009 để người lao động được miễn thuế.

Nếu doanh nghiệp đã trả thưởng quý 1 thì nên dồn thưởng của các quý cuối năm về quý 2 sẽ lợi hơn rất nhiều so với việc dồn các khoản tiền thưởng vào cuối năm, vì theo quy định tiền thưởng năm 2009 chỉ được miễn một nửa thuế.

Theo quy định, các khoản thu nhập thuộc sáu tháng đầu năm 2009 đều được miễn thuế bất kể chi trả vào thời gian nào, miễn trước 31-12-2009. Do vậy doanh nghiệp nên cân đối lại các khoản thu nhập trả cho người lao động theo hướng dồn vào sáu tháng đầu năm để được miễn thuế.

* Một số doanh nghiệp trong sáu tháng đầu năm chưa trả thưởng quý 1, 2 cho người lao động, hiện tại (tháng 8) mới ra quyết định chi thì khoản này có được miễn thuế?

– Theo quy định tại thông tư 160 thì các khoản tiền thưởng quý, thu nhập được miễn thuế là số tiền thưởng của quý 1 và quý 2-2009 theo quyết định của thủ trưởng cơ quan chi trả thu nhập. Thời hạn chi trả tiền thưởng quý 1, quý 2-2009 được xác định là thu nhập miễn thuế chậm nhất không quá ngày 31-12-2009. Như vậy khoản tiền thưởng quý 1, quý 2-2009, giả sử chi trong tháng 8-2009 hoặc trước 31-12-2009 thì được xác định là thu nhập miễn thuế.

* Với các khoản tiền nghỉ lễ 30-4, nghỉ mát, tiền trang phục… có nguồn gốc của sáu tháng đầu năm 2009 nhưng được chi trả muộn hơn thời điểm 30-6 có được miễn thuế? Trường hợp những khoản tiền này trước đây đã chi một phần nay muốn chi thêm thì sao?

– Đối với các khoản thu nhập khác như tiền nghỉ lễ, tiền nghỉ mát, tiền trang phục và các lợi ích khác… theo hướng dẫn của Bộ Tài chính thì thu nhập được miễn thuế là phần thu nhập thực tế chi trả trong thời gian được miễn thuế, tức từ 1-1 đến hết 30-6-2009. Như vậy khoản tiền nghỉ lễ 30-4, nghỉ mát mặc dù có nguồn gốc của sáu tháng đầu năm 2009, nhưng nếu chi trả từ ngày 1-7-2009 không được miễn thuế TNCN.

* Nếu doanh nghiệp nước ngoài chi trả thưởng cho người lao động sau khi kết thúc năm tài chính (sau 30-3-2010) thì có được tính miễn 50% thuế TNCN không?

– Các khoản tiền thưởng cho cả năm 2009 (tiền thưởng năm, tiền thưởng tháng lương thứ 13…) thì thu nhập làm căn cứ xác định số thuế được miễn là 50% số tiền thưởng này. Thời hạn chi trả các khoản tiền thưởng cho cả năm 2009 chậm nhất không quá ngày 31-3-2010. Như vậy nếu doanh nghiệp chi thưởng tết 2009 cho nhân viên sau 30-3-2010 thì không được miễn thuế.

* Trường hợp thu nhập nhà đầu tư chứng khoán nhận được là của nhiều năm và cùng một loại cổ phiếu thì căn cứ nào để phân biệt khoản nào là thu nhập của năm 2009 và khoản nào là của các năm trước?

– Với hoạt động đầu tư vốn, việc xác định khoản được miễn thuế căn cứ vào các giao dịch được thực hiện trong năm 2009, thời điểm xác định thu nhập được miễn thuế là những giao dịch chuyển nhượng được hoàn thành từ 1-1 đến 31-12-2009. Nếu cá nhân nhận thu nhập cho nhiều năm thì chỉ có phần thu nhập tương ứng của năm 2009 được miễn thuế.

Các khoản thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn (gồm cả chứng khoán), bản quyền, nhượng quyền thương mại nếu chi trả sau năm 2009 thì thời hạn chi trả thu nhập được áp dụng miễn thuế chậm nhất không quá ngày 30-6-2010.

Thủ tục pháp luật

Xem Thêm  Hướng dẫn tạm thời quy trình xử lý chất thải của F0 điều trị tại nhà

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn