LĨNH VỰC HỘ TỊCH – CƯ TRÚ – QUYỀN DÂN SỰ

Mẫu tờ khai đề nghị cấp giấy thông hành mới nhất 2023 (Mẫu M01)

Rate this post

Mẫu tờ khai đề nghị cấp giấy thông hành mới nhất 2023 (Mẫu M01)

Mẫu tờ khai đề nghị cấp giấy thông hành mới nhất 2023 (Mẫu M01)

Về vấn đề này, THỦ TỤC PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Giấy thông hành là gì?

Theo khoản 5 Điều 2 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019, giấy thông hành là giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp cho công dân Việt Nam để qua lại biên giới theo điều ước quốc tế giữa Việt Nam với nước có chung đường biên giới.

2. Mẫu tờ khai đề nghị cấp giấy thông hành mới nhất 2023

Mẫu tờ khai đề nghị cấp giấy thông hành mới nhất thực hiện theo Mẫu M01 ban hành kèm theo Nghị định 76/2020/NĐ-CP.
Mẫu tờ khai đề nghị cấp giấy thông hành (Mẫu M01)

* Hướng dẫn cách ghi mẫu tờ khai đề nghị cấp giấy thông hành mới nhất

(1) Dán 01 ảnh vào khung, kèm theo 01 ảnh để cấp giấy thông hành.

(2) Dành cho trường hợp trẻ em dưới 16 tuổi đề nghị cấp chung giấy thông hành xuất nhập cảnh vùng biên giới Việt Nam – Trung Quốc.

(3) Ghi rõ nội dung đề nghị.

Ví dụ: Đề nghị cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam – Campuchia; Đề nghị cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam – Lào; Đề nghị cấp giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới Việt Nam – Trung Quốc.

(4) Xác nhận của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong trường hợp người đề nghị cấp giấy thông hành là cán bộ, công chức, viên chức, công nhân hoặc xác nhận của Trưởng Công an phường, xã, thị trấn nơi thường trú trong trường hợp người đề nghị cấp giấy thông hành là trẻ em dưới 14 tuổi…

3. Đối tượng được cấp giấy thông hành

Cụ thể tại Điều 4 Nghị định 76/2020/NĐ-CP, các đối tượng được cấp giấy thông hành bao gồm:

– Đối tượng được cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam – Campuchia gồm cán bộ, công chức, viên chức, công nhân đang làm việc trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có trụ sở tại tỉnh có chung đường biên giới với Campuchia được cử sang tỉnh biên giới đối diện của Campuchia công tác.

– Đối tượng được cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam – Lào:

+ Công dân Việt Nam có hộ khẩu thường trú tại tỉnh có chung đường biên giới với Lào;

+ Công dân Việt Nam không có hộ khẩu thường trú ở các tỉnh có chung đường biên giới với Lào nhưng làm việc trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có trụ sở tại tỉnh có chung đường biên giới với Lào.

– Đối tượng được cấp giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới Việt Nam – Trung Quốc:

+ Công dân Việt Nam thường trú tại các xã, phường, thị trấn tiếp giáp đường biên giới Việt Nam – Trung Quốc;

+ Cán bộ, công chức làm việc tại các cơ quan nhà nước có trụ sở đóng tại huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh của Việt Nam tiếp giáp đường biên giới Việt Nam – Trung Quốc được cử sang vùng biên giới đối diện của Trung Quốc để công tác.

4. Thời hạn và thẩm quyền giải quyết thủ tục cấp giấy thông hành

Thời hạn và thẩm quyền giải quyết thủ tục cấp giấy thông hành được thực hiện theo quy định tại Điều 9 Nghị định 76/2020/NĐ-CP, cụ thể như sau:

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh có chung đường biên giới với Campuchia, cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh có chung đường biên giới với Lào cấp giấy thông hành và trả kết quả cho người đề nghị.

Trường hợp chưa cấp thì trả lời bằng văn bản, nêu lý do.

– Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Công an xã, phường, thị trấn tiếp giáp đường biên giới Việt Nam – Trung Quốc; Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh tiếp giáp đường biên giới Việt Nam – Trung Quốc cấp giấy thông hành và trả kết quả cho người đề nghị.

Trường hợp chưa cấp thì trả lời bằng văn bản, nêu lý do.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THỦ TỤC PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuctucphapluat.com.

Thủ tục pháp luật

Xem Thêm  Ai có trách nhiệm tìm gia đình thay thế cho trẻ em?

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn