LĨNH VỰC SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Mẫu tờ khai đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan mới nhất

Rate this post

Mẫu tờ khai đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan mới nhất

Mẫu tờ khai đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan mới nhất (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THỦ TỤC PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Mẫu tờ khai đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

Mẫu tờ khai đăng ký quyền tác giả, mẫu tờ khai đăng ký quyền liên quan được quy định tại Thông tư  08/2016/TT-BVHTTDL.

– Mẫu tờ khai đăng ký quyền tác giả là mẫu 01
Mẫu tờ khai đăng ký quyền tác giả

– Mẫu tờ khai đăng ký quyền liên quan là mẫu 02
Mẫu tờ khai đăng ký quyền liên quan

2. Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, mẫu giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan được quy định tại Thông tư  08/2016/TT-BVHTTDL.

– Mẫu giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả là mẫu 03.
Mẫu giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả

– Mẫu giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan là mẫu 04.
Mẫu giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan

3. Hồ sơ đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

Hồ sơ đăng ký quyền tác giả, hồ sơ đăng ký quyền liên quan bao gồm:

(1) Tờ khai đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan (như mẫu tại mục 1)

Tờ khai phải được làm bằng tiếng Việt và do chính tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan hoặc người được ủy quyền nộp đơn ký tên và ghi đầy đủ thông tin về:

– Người nộp đơn, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả hoặc chủ sở hữu quyền liên quan;

– Tóm tắt nội dung tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình hoặc chương trình phát sóng;

– Tên tác giả, tác phẩm được sử dụng làm tác phẩm phái sinh nếu tác phẩm đăng ký là tác phẩm phái sinh;

– Thời gian, địa điểm, hình thức công bố;

– Cam đoan về trách nhiệm đối với các thông tin ghi trong đơn.

(2) Hai bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả hoặc hai bản sao bản định hình đối tượng đăng ký quyền liên quan;

(3) Giấy ủy quyền, nếu người nộp đơn là người được ủy quyền;

(4) Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;

(5) Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;

(6) Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung.

Lưu ý: Các tài liệu 3, 4, 5, 6 phải được làm bằng tiếng Việt; trường hợp làm bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt.

(Điều 50 Luật Sở hữu trí tuệ 2005)

4. Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan

– Trong thời hạn mười lăm ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan cho người nộp đơn.

– Trong trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan thì cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan phải thông báo bằng văn bản cho người nộp đơn.

(Điều 52 Luật Sở hữu trí tuệ 2005)

5. Hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan

– Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan có hiệu lực trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

– Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan do cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan cấp trước ngày Luật Sở hữu trí tuệ có hiệu lực tiếp tục được duy trì hiệu lực.

(Điều 53 Luật Sở hữu trí tuệ 2005)

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THỦ TỤC PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuctucphapluat.com.

Thủ tục pháp luật

Xem Thêm  Quyền nhân thân là gì? Các quyền nhân thân theo quy định mới nhất

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn