Tin Tức

Lúng túng khi thực hiện

Rate this post

Hôm qua, ngày 19/6, trao đổi với các nhà báo, Bộ trưởng Bộ GTVT Hồ Nghĩa Dũng đã cho biết nhiều thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng… của ngành, trong đó có nhấn mạnh đến việc thực hiện quản lý xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh theo quy định của Nghị quyết số 32/2007/NQ-CPvà Nghị quyết số 05/2008/NQ-CP.

Hiệu quả kém

Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng cho biết: Thời gian qua, việc thực hiện các quy định của về quản lý xe cơ giới theo Luật Giao thông đường bộ chưa thực sự tốt, dẫn đến tình trạng xuất hiện hàng chục nghìn xe cơ giới 3,4 bánh của các cơ sở tư nhân sản xuất không được các cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật, đăng ký và cấp biển số theo quy định nhưng vẫn được đưa ra sử dụng để vận chuyển người, hàng hóa tham gia giao thông (trong đó có cả những xe cơ giới ba bánh do thương binh và người tàn tật điều khiển). Việc tham gia giao thông như trên đã ảnh hưởng đến tình hình trật tự an toàn giao thông, gây bức xúc trong dư luận.

Theo quy định của Chính phủ: Từ ngày 1/1/2008, đình chỉ lưu hành xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Đây là quyết tâm của Chính phủ trong việc bảo đảm TTATGT và quản lý phương tiện giao thông theo quy định của Luật Giao thông đường bộ.

Thực hiện nghiêm lệnh trên, nhiều địa phương đã thực hiện đình chỉ lưu hành đối với xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh trong khu vực nội thành, nôi thị từ ngày 1/1/2008 và bước đầu triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đối với các đối tượng có phương tiện bị đình chỉ lưu hành. Tuy nhiên, kết quả đạt được còn hạn chế và còn lúng túng trong thực hiện.

Những việc cần làm ngay

Ông Dũng cho rằng: Để thực hiện nghiêm Luật giao thông đường bộ, Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP, ngay trong thời gian tới sẽ phải cương quyết thực hiện việc đình chỉ lưu hành các phương tiện giao thông kể trên theo quy định; xử lý nghiêm các hành vi điều khiển loại xe này tham gia giao thông trên đường bộ.

Xem Thêm  16 biểu mẫu trong đăng ký, quản lý cư trú từ ngày 01/7/2021

Đối với xe thô sơ 3,4 bánh, tiến hành rà soát, ban hành các quy định về điều kiện an toàn, phạm vi hoạt động, đăng ký và cấp biển số các loại xe thô sơ thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định của Luật Giao thông đường bộ. Đình chỉ lưu hành ngay đối với xe cơ giới ba bánh tự chế do các đối tượng không phải là thương binh, người tàn tật điều khiển tham gia giao thông.

Các xe cơ giới ba bánh dùng làm phương tiện đi lại của thương binh, người tàn tật chưa đăng kiểm, đăng ký và cấp biển số phải thực hiện việc đăng kiểm, đăng ký và cấp biển số theo quy định. Các xe cơ giới trên không có đăng ký và biển số chỉ được phép lưu hành đến hết ngày 31/12/2008…

Đối với loại xe máy kéo nhỏ phục vụ cho sản xuất nông, lâm nghiệp không bị cấm lưu hành sẽ căn cứ vào điều kiện thực tế địa phương, quy định cụ thể phạm vi và thời gian hoạt động.

Có kế hoạch xây dựng các tuyến đường gom, đường dân sinh để phân luồng cho xe máy kéo nhỏ hoạt động nhằm trong thời gian sớm nhất hạn chế xe máy kéo nhỏ hoạt động trên các tuyến đường có mật độ giao thông cao. Tổ chức việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật xe máy kéo nhỏ để lập biên bản kiểm tra, chứng nhận xe đủ điều kiện về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, làm thủ tục đăng ký, cấp biển số theo quy định hiện hành…

Bộ trưởng nhấn mạnh: “Cần tăng cường tuyên truyền, vận động chủ phương tiện và nhân dân địa phương thực hiện nghiêm các quy định của Chính phủ về quản lý xe công nông, xe cơ giới ba bánh và xe thô sơ 3, 4 bánh tham gia giao thông”.

Nghị quyết số 05/2008/NQ-CP nêu rõ: Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo hoàn thành trước ngày 30/6/2008 việc rà soát, ban hành các quy định về điều kiện an toàn, đăng ký, cấp biển số các loại xe thô sơ theo quy định của Luật Giao thông đường bộ. Không cấp phép mới cho lưu hành thêm các loại xe cơ giới ba bánh. Đối với các loại xe cơ giới ba bánh hiện có đang lưu hành thì ban hành quy định cấm lưu hành trong nội thành, nội thị và các quốc lộ (trừ xe xích lô phục vụ du lịch, xe thu gom rác thải phục vụ vệ sinh môi trường, xe làm phương tiện đi lại của thương binh, người tàn tật)…

Thủ tục pháp luật

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn