Hành ChínhTin TứcUncategorized

LUẬN ÁN TIẾN SĨ: Vai trò của Hương ước đối với Nhà nước tại thôn, làng tại vùng đồng bằng Bắc bộ Việt Nam hiện nay

Rate this post

Giới thiệu tới quý bạn: LUẬN ÁN TIẾN SĨ: Vai trò của Hương ước đối với Nhà nước tại thôn, làng tại vùng đồng bằng Bắc bộ Việt Nam hiện nay

LUẬN ÁN TIẾN SĨ: Vai trò của Hương ước đối với Nhà nước tại thôn, làng tại vùng đồng bằng Bắc bộ Việt Nam hiện nay

Trân trọng giới thiệu Luận án Tiến sĩ: Vai trò của Hương ước đối với Nhà nước tại thôn, làng tại vùng đồng bằng Bắc bộ Việt Nam hiện nay  của tác giả Lại Thị Phương Thảo.

Nội dung tài liệu được chia sẻ thể hiện quan điểm của tác giả, không phải là quan điểm của các luật sư của LSU, chúng tôi chia sẻ với mục đích nghiên cứu học tập và phi thương mại, chúng tôi phản đối việc sử dụng sách, tài liệu được chia sẻ cho mục đích thương mại.

Xem Thêm  Doanh nghiệp lưu hàng chờ... giảm thuế!

LINK TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM: VAI TRÒ CỦA HƯƠNG ƯỚC ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC TẠI THÔN, LÀNG VÙNG ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ VIỆT NAM HIỆN NAY

Luật sư
Mọi quyền của bài viết thuộc về tác giả bài viết, trong trường hợp có yêu cầu chúng tôi sẽ gỡ bỏ

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button
Luật sư tư vấn