Tin Tức

“Làm sạch” dữ liệu tiêm chủng, triển khai ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin” COVID-19

Rate this post

“Làm sạch” dữ liệu tiêm chủng, triển khai ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin" COVID-19

“Làm sạch” dữ liệu tiêm chủng, triển khai ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin” COVID-19 (Ảnh minh họa)

Theo đó, Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng về triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06), Bộ Y tế đề nghị các tỉnh, thành phố thực hiện một số nội dung như sau:

– Chỉ đạo thực hiện “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng COVID-19 theo Công văn 1495/BYT-CNTT trước ngày 05/5/2022.

– Chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn hoàn thành trước ngày 30/04/2022, cụ thể:

+ Rà soát và duy trì xử lý phản ánh của người dân về thông tin tiêm chủng COVID-19 trên Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 và duy trì việc xử lý phản ánh theo Công văn 9458/BYT-CNTT.

Xem Thêm  Tiền đền bù 1m2 đất chỉ mua được… 2kg thịt bò

+ Thực hiện ký số toàn bộ đối tượng tiêm chủng đã được xác thực đúng thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo Công văn 1908/BYT-CNTT.

– Quán triệt người đứng đầu các cơ sở tiêm chủng chịu trách nhiệm nếu thông tin tiêm chủng của người dân bị sai sót, ảnh hưởng đến việc cấp “Hộ chiếu vắc xin”.

– Lập danh sách cán bộ đầu mối phụ trách công tác tiêm chủng của Sở Y tế và CDC gửi về Bộ Y tế để phối hợp trong việc “làm sạch” dữ liệu và cấp “Hộ chiếu vắc xin”.

– Báo cáo kết quả triển khai các nội dung trên về Bộ Y tế trước ngày 06/5/2022.

Xem chi tiết tại Công văn 1975/BYT-CNTT ngày 19/4/2022.

Lý Hải


HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Related Articles

Trả lời

Back to top button
Luật sư tư vấn