Tin Tức

Lại lo chuyện “quả trứng con gà”

Rate this post

Theo Bộ KHĐT, tính lũy kế đến hết năm
2014, Việt Nam có 930 dự án đầu tư ra nước ngoài-Ảnh minh họa

Bộ KHĐT vừa tổ chức lấy ý kiến dự
thảo Nghị định quy định đầu tư ra nước ngoài (ĐTRNN). Dự kiến, dự thảo sẽ được
trình Chính phủ trong tháng 5/2015.

Theo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt
Nam (VCCI), Nghị định này hướng dẫn Luật
đầu tư 2014, vì vậy các quy định cần rõ ràng, cụ thể, đảm bảo sự thông suốt
trong quá trình thực thi và phải tuân thủ đầy đủ các quy định trong Luật Đầu tư
2014.

Tuy nhiên, qua rà soát, VCCI thấy rằng một
số một số quy định tại dự thảo hiện chưa đáp ứng được các yêu cầu nói trên. Chẳng
hạn, theo dự thảo thì hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký ĐTRNN phải có
“Bản sao chứng thực hợp đồng hoặc bản thỏa thuận với đối tác về việc góp vốn hoặc
mua cổ phần hoặc cùng hợp tác đầu tư đối với trường hợp có đối tác khác cùng
tham gia đầu tư”.

Theo VCCI, quy định này là không phù hợp
bởi Điều 59 Luật Đầu tư 2014 về hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh
doanh không có loại giấy tờ này.

Còn về mặt logic, quy định này là chưa hợp
lý bởi trước thời điểm được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài,
doanh nghiệp không thể biết được mình có được cấp phép hay không.

Do đó, doanh nghiệp không thể mạo hiểm
ký kết hợp đồng hoặc thỏa thuận với đối tác về việc góp vốn hoặc mua cổ phần hoặc
cùng hợp tác đầu tư với các nhà đầu tư khác, vì có nguy cơ sẽ vi phạm hợp đồng/thỏa
thuận trong trường hợp không được cấp phép. Câu chuyện “quả trứng có trước hay
con gà có trước” này rõ ràng sẽ khiến không ít doanh nghiệp bối rối.

Được
chuyển ngoại tệ, nhưng chưa đủ

Cũng theo dự thảo, doanh nghiệp tham gia
đầu tư trực tiếp ra nước ngoài sẽ được phép chuyển ngoại tệ ra nước ngoài trước
khi nhận giấy phép đầu tư để thanh toán cho các khoản chi phí ban đầu.

Đây là quy định được cho là sẽ góp phần
quan trọng tháo gỡ khó khăn cho việc chuyển tiền ĐTRNN của các doanh nghiệp Việt
Nam. Bởi theo quy định của Nghị định số 78/2006/NĐ-CP về ĐTRNN, nhà đầu tư chỉ được chuyển vốn ĐTRNN để thực hiện hoạt động đầu tư
sau khi đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Mặc dù Nghị định số 78/2006/NĐ-CP có quy
định rằng, đối với việc chuyển ngoại tệ ra nước ngoài, trước khi được cấp Giấy
chứng nhận đầu tư để nghiên cứu, chuẩn bị dự án đầu tư, thì thực hiện theo quy
định của pháp luật về quản lý ngoại hối và quy định khác của pháp luật có liên
quan. Song trên thực tế, theo các doanh nghiệp, đây là việc gần như bất khả
khi, ngoại trừ các dự án trong lĩnh vực dầu khí.

Đây cũng là một trong những quy định bị
các doanh nghiệp Việt Nam khi đầu tư ra nước ngoài than phiền nhiều nhất, bởi
có nhiều khoản chi cần thực hiện trong quá trình chuẩn bị đầu tư. Thậm chí,
ngay cả sau khi đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư thì chuyển tiền ra nước
ngoài cũng không hề đơn giản.

Xem Thêm  Ngoại hối nhà nước gửi ở nước ngoài vẫn an toàn

Thế nhưng, quy định sửa đổi rất được
mong đợi nói trên theo VCCI, vẫn là chưa đủ.

Lý do, theo VCCI, quy định này chưa thống
nhất với quy định tại khoản 3 Điều 64 Luật Đầu tư, theo đó nhà đầu tư được chuyển
“ngoại tệ hoặc hàng hóa, máy móc, thiết bị ra nước ngoài để phục vụ cho hoạt động
khảo sát, nghiên cứu, thăm dò thị trường…”. Tức là ngoài ngoại tệ, nhà đầu tư
còn được phép chuyển nhiều thứ khác nữa.

Do đó, để đảm bảo tính thống nhất, đề
nghị Ban soạn thảo bổ sung quy định nhà đầu tư được chuyển hàng hóa, máy móc,
thiết bị ra nước ngoài trước khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký ĐTRNN.

Thêm
thủ tục so với Luật Đầu tư

VCCI cũng cho rằng quy trình các cơ quan
nhà nước có thẩm quyền xem xét và cấp Giấy chứng nhận ĐTRNN đối với dự án do Thủ
tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư cũng chưa phù hợp với quy định tại
Luật đầu tư.

Cụ thể, theo quy định tại Luật Đầu tư
(Điều 55), nhà đầu tư nộp hồ sơ cho Bộ KHĐT và thời gian để Bộ xem xét, thẩm định
và trình Thủ tướng Chính phủ quyết định là 30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ.

Trong khi đó Dự thảo lại quy định nhà đầu
tư phải thực hiện “đăng ký trực tuyến dự án ĐTRNN trên Hệ thống thông tin quốc
gia về đầu tư của Bộ KHĐT” rồi mới tiến hành nộp hồ sơ trong thời hạn 5 ngày
làm việc kể từ ngày đăng ký, sau đó Bộ sẽ xem xét và thẩm định trong khoảng thời
gian 30 ngày làm việc.

Như vậy, so với Luật Đầu tư, nhà đầu tư
phải thực hiện nhiều bước thủ tục hơn và thời gian để cơ quan nhà nước xem xét
và quyết định cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài là dài hơn.

Theo Cục Đầu tư nước
ngoài, các quy định cụ thể về hoạt động ĐTRNN trên thực tế đã được đề cập tại
Luật Đầu tư (sửa đổi). Dự thảo Nghị định Quy định ĐTRNN chủ yếu hướng dẫn cụ
thể hơn về trình tự, thủ tục theo tinh thần tạo điều kiện cho doanh nghiệp
tham gia đầu tư trực tiếp ra nước ngoài.

Một trong những nội dung được
cho là thoáng nhất, đó là thay vì làm thủ tục được cấp “giấy chứng nhận đầu tư”
như trước đây, thì các doanh nghiệp chỉ cần làm thủ tục để được cấp “giấy chứng
nhận đăng ký ĐTRNN”. Và chỉ các dự án có vốn đầu tư trên 800 tỷ đồng mới phải
làm các thủ tục thẩm tra, dưới 800 tỷ đồng chỉ cần làm thủ tục đăng ký đầu tư
là đủ. Trước đây, các dự án ĐTRNN chỉ cần có vốn đầu tư trên 15 tỷ đồng đã phải
làm các thủ tục thẩm tra.

Theo Cục Đầu tư nước
ngoài, quy định như vậy là tạo sự thông thoáng cho doanh nghiệp. Cơ quan quản
lý chỉ chịu trách nhiệm thực hiện việc đăng ký đầu tư, chứ không can thiệp
sâu về vấn đề pháp lý, không chịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư – kinh
doanh. Doanh nghiệp có quyền tự quyết đối với hoạt động đầu tư của mình.

Hà Chính

Theo
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

Thủ tục pháp luật

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn