LĨNH VỰC GIÁO DỤC

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024: Giữ ổn định như năm 2023

Rate this post

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024: Giữ ổn định như năm 2023

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024: Giữ ổn định như năm 2023 (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THỦ TỤC PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Ngày 27/9/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn 5259/BGDĐT-QLCL về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng năm học 2023 – 2024.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024: Giữ ổn định như năm 2023

Cụ thể, đối với Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có những nội dung hướng dẫn như sau:

(i) Tăng cường chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá thường xuyên, định kỳ ở trường phổ thông theo định hướng đánh giá năng lực, bảo đảm sự đồng bộ và góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT.

(ii) Chuẩn bị sớm, đầy đủ các điều kiện để tổ chức tốt Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024; xây dựng các phương án bảo đảm an ninh, an toàn và dự phòng để xử lý các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình tổ chức thi, nhất là ứng phó với diễn biến phức tạp của thiên tai, dịch bệnh (nếu có).

(iii) Chuẩn bị và tổ chức tốt Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 theo hướng giữ ổn định về cơ bản như năm 2023; xúc tiến chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai Phương án thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 ngay trong năm học 2023-2024.

+ Đẩy mạnh truyền thông giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, học sinh, học viên và toàn xã hội về Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 và Phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025; triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các quy định, yêu cầu trong văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tăng cường chức năng quản lý nhà nước, gắn kết trách nhiệm chỉ đạo, quản lý tổ chức thi và thanh tra, kiểm tra của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và trách nhiệm tham mưu của Sở Giáo dục và Đào tạo trong chỉ đạo tổ chức thi tại địa phương;

+ Tăng cường bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ làm công tác khảo thí đồng thời với lựa chọn, tổ chức tập huấn lực lượng giáo viên xây dựng câu hỏi thi, ra đề thi phù hợp với Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018.

+ Làm tốt công tác lựa chọn chuẩn bị nhân sự cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024; tăng cường quán triệt Quy chế thi tốt nghiệp THPT; nâng cao chất lượng của công tác tập huấn nghiệp vụ cho tất cả các đối tượng, lực lượng; tham gia tổ chức thi; đặc biệt chú trọng tập huấn kỹ nghiệp vụ cho cán bộ làm nhiệm vụ thanh tra;

Xem Thêm  Danh mục tài liệu hướng dẫn hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh

+ Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo và tổ chức thi; thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo để bảo đảm kết nối thông tin thông suốt, chính xác, kịp thời phục vụ công tác chỉ đạo và tổ chức thi;

05 nhiệm vụ chung trong quản lý chất lượng năm học 2023 – 2024

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nêu ra các nhiệm vụ chung trong việc quản lý chất lượng năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên như sau:

(1) Chuẩn bị và tổ chức tốt Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2024 theo hướng giữ ổn định về cơ bản như năm 2023.

(2) Tiếp tục đổi mới theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia, dự thi Olympic khu vực và quốc tế; triển khai các chương trình đánh giá chất lượng giáo dục (CLGD) quốc gia và quốc tế theo kế hoạch.

(3) Tiếp tục triển khai hiệu quả công tác kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) đối với cơ sở giáo dục (CSGD) mầm non, phổ thông, thường xuyên và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia đối với các CSGD mầm non, phổ thông để thực hiện nâng cao chất lượng giáo dục.

Khai thác, sử dụng dữ liệu kết quả kiếm định phục vụ cho công tác quản lý và cải tiến chất lượng.

Chú trọng các hoạt động bồi dưỡng, tập huấn theo chiều sâu cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên có đủ năng lực để tham gia các đoàn đánh giá ngoài (ĐGN).

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc triển khai công tác bảo đảm chất lượng và KĐCLGD đối với các cấp học.

(4) Quản lý văn bằng chứng chỉ (VBCC) thống nhất và hướng đến hội nhập quốc tế.

Tăng cường công tác quản lý VBCC. Chú trọng việc quản lý các điều kiện bảo đảm chất lượng đối với việc sát hạch và cấp các loại chứng chỉ của các cơ sở giáo dục.

Tăng cường quản lý việc liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ (CCNLNN) trên địa bàn.

Có biện pháp hiệu quả để khắc phục tình trạng làm giả VBCC và mua bán VBCC. Từng bước nâng cao năng lực cho các đơn vị chức năng thực hiện công tác quản lý VBCC tại CSGD.

(5) Tiếp tục thực hiện Quy chế của Bộ GDĐT về thực hiện công khai đối với CSGD thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Xem thêm nội dung tại Công văn 5259/BGDĐT-QLCL ngày 27/9/2023.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THỦ TỤC PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuctucphapluat.com.

Thủ tục pháp luật

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn