Tin Tức

Kinh tế phục hồi cao nhưng sức cạnh tranh còn thấp

Rate this post

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII đã chính thức khai mạc sáng
20-10. Trình bày báo cáo tình hình kinh tế-xã hội năm 2015 và năm năm
2011-2015; phương hướng, nhiệm vụ năm năm 2016-2020 và năm 2016, Thủ tướng
Nguyễn Tấn Dũng cho biết lạm phát trong những năm qua được kiểm soát, kinh tế
vĩ mô ổn định. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) từ 18,13% năm 2011 xuống còn 2% năm
2015, thấp nhất trong 15 năm qua.

Nợ xấu giảm còn 2,9%

Theo người đứng đầu Chính phủ, tăng trưởng GDP được phục hồi và
khá cao vào những năm cuối của giai đoạn 2011-2015. Tăng trưởng năm 2015 ước
đạt 6,5%, cao nhất năm năm qua và vượt kế hoạch đề ra; GDP đạt khoảng 204 tỉ
USD, bình quân 2.228 USD/người.

Về hệ thống ngân hàng, Thủ tướng cho biết tính đến tháng 9-2015 nợ
xấu toàn hệ thống còn 2,9%, giảm so với mức 7,43% vào tháng 9-2012. Hệ thống
ngân hàng đã giảm 17 tổ chức, thanh khoản toàn hệ thống được bảo đảm cung ứng
vốn tốt hơn cho nền kinh tế và góp phần ổn định kinh tế vĩ mô.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng nhìn nhận
nền kinh tế vĩ mô ổn định chưa vững chắc. Cân đối ngân sách nhà nước còn khó
khăn, cơ cấu chưa hợp lý, bội chi còn cao. Nợ công tăng nhanh, áp lực trả nợ
lớn. Chất lượng tín dụng chưa cao, xử lý nợ xấu và cơ cấu lại các ngân hàng
thương mại cổ phần yếu kém còn nhiều khó khăn…

Để xử lý các hạn chế trên, Thủ tướng cho hay trong năm 2016 Chính
phủ sẽ tập trung tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô. Điều hành hiệu quả chính
sách tiền tệ, chính sách tài khóa và các chính sách khác để kiểm soát tốt lạm
phát, ổn định giá trị đồng tiền Việt Nam, tăng dự trữ ngoại hối, bảo đảm các
cân đối lớn của nền kinh tế. Tăng cường quản lý và từng bước cơ cấu lại thu-chi
ngân sách nhà nước, tăng tỉ trọng thu nội địa và bảo đảm tỉ lệ hợp lý giữa chi
thường xuyên, chi đầu tư, chi trả nợ; phấn đấu giảm dần bội chi. Tăng cường
quản lý và sử dụng hiệu quả nợ công, bảo đảm an toàn tài chính quốc gia…

thủ tướng nguyễn tấn dũng

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trình bày báo cáo kinh
tế-xã hội trước Quốc hội. Ảnh: TTXVN

Lo khai thác dầu nhiều, bội
chi, nợ công

Báo cáo thẩm tra đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển
kinh tế-xã hội năm 2015; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2016, Chủ nhiệm
Ủy ban Kinh tế Quốc hội Nguyễn Văn Giàu cho biết bên cạnh kết quả tích cực, một
số ý kiến cho rằng chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh nền kinh tế còn thấp,
lo ngại việc khai thác dầu vượt kế hoạch đề ra. Mặc dù nguồn thu từ dầu thô góp
phần tăng giá trị sản xuất công nghiệp và tăng nguồn thu ngân sách nhà nước
nhưng trong điều kiện giá dầu ở mức quá thấp sẽ ảnh hưởng hiệu quả sử dụng tài
nguyên.

Bên cạnh đó, chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế cũng nhấn mạnh cân đối ngân
sách nhà nước khó khăn, cơ cấu chi ngân sách chưa phù hợp, chi thường xuyên vẫn
tăng nhanh. Bội chi ngân sách nhà nước năm 2015 dự kiến là 5% GDP, không đạt
mục tiêu giảm xuống còn 4,5% GDP (bao gồm cả trái phiếu chính phủ). Có ý kiến
cho rằng chưa khắc phục được việc sử dụng một phần bội chi ngân sách cho chi
thường xuyên và trả nợ. Nợ công nằm trong giới hạn cho phép nhưng tăng nhanh
trong giai đoạn 2011-2015 và áp lực nghĩa vụ trả nợ tăng nhanh; kỷ cương, kỷ
luật tài chính chưa nghiêm.

Xem Thêm  TP.HCM: Yêu cầu thí điểm giáo dục “Trí tuệ nhân tạo

Về tái cơ cấu doanh nghiệp (DNNN), ông Giàu cho biết năm năm qua
cả nước đã thực hiện sắp xếp được 447 DN, trong đó cổ phần hóa 337 DN, thoái
vốn đầu tư ra ngoài ngành, lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh chính chỉ đạt
8.390/21.797 tỉ đồng. “Một số DN đã cổ phần hóa nhưng tỉ lệ cổ phần nắm giữ của
Nhà nước còn rất lớn, chưa tạo chuyển biến về chất đối với quản trị DN” – ông
Giàu nêu.

“Không để bị động, bất ngờ trong mọi
tình huống”

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
nhấn mạnh tiếp tục tăng cường quốc phòng an ninh, giữ vững chủ quyền quốc
gia, toàn vẹn lãnh thổ và bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Theo đó, thực hiện hiệu quả chiến lược bảo vệ Tổ quốc. Tăng cường quốc phòng
an ninh, bảo đảm độc lập, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững ổn
định chính trị-xã hội và môi trường hòa bình để xây dựng, bảo vệ đất nước.
Không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Xây dựng lực lượng quân đội
nhân dân, công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại,
ưu tiên hiện đại nhanh ở những lĩnh vực cần thiết. Nâng cao hiệu quả hoạt động
của các lực lượng thực thi pháp luật trên biển. Kết hợp tốt nhiệm vụ quốc
phòng an ninh với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội. Phát triển bền vững
kinh tế-xã hội khu vực biên giới và biển, đảo. Có chính sách phù hợp để thực
hiện một số nhiệm vụ đặc thù về quốc phòng an ninh.

Chi tiền thoái vốn DNNN phải có địa chỉ

Liên quan đến việc Chính
phủ đề xuất lấy 10.000 tỉ đồng từ việc bán cổ phần DNNN bù đắp cho chi tiêu
ngân sách (Báo cáo của Chính phủ về tình hình ngân sách), đại biểu Trần Du Lịch
(TP.HCM) cho rằng tiền bán bớt cổ phần của DNNN phải được đầu tư để làm những
công trình thiết yếu, phúc lợi của người dân chứ không nên hòa vào ngân sách
nhà nước. Ông lấy ví dụ: Chẳng hạn tiền thoái vốn từ Vinamilk, nếu chuyển để
đầu tư BV Ung bướu thì nó mang lợi ích khác, coi như tài sản đó vẫn còn, còn
nếu hòa vào ngân sách thì ông không ủng hộ. “Chi vào đâu, dự án nào là phải
có địa chỉ và Quốc hội quyết theo địa chỉ đó. Cách đầu tư như vậy sẽ giảm đi
được phần căng thẳng” – ông Lịch nói.

____________________________________

– Bình quân cả giai đoạn
2011-2015, tăng trưởng GDP đạt khoảng 5,9% (mục tiêu đề ra là 6,5%-7%).

– Tính đến năm 2015 nợ
công khoảng 61,3% GDP (ngưỡng cho phép là 65% GDP), trong đó nợ chính phủ
48,9% (ngưỡng cho phép 50% GDP), trong ngưỡng an toàn cho phép.

 Kế hoạch kinh tế 2016-2020 đề ra tốc độ tăng
trưởng kinh tế (GDP) bình quân năm năm đạt 6,5%-7%/năm, năm 2016 đạt 6,7%. Đến
năm 2020, GDP bình quân đầu người khoảng 3.750 USD. Bội chi ngân sách nhà nước
năm 2016 là 4,95%, đến năm 2020 giảm xuống còn 4,8% GDP.

Trà Phương – Trọng Phú

Theo Pháp luật TP.HCM

Thủ tục pháp luật

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn