Tin Tức

Kiểm tra việc thực hiện tháo gỡ cơ chế, chính sách đất đai, thuế, BHXH

Kiểm tra việc tháo gỡ các cơ chế, chính sách về đất đai, thuế, BHXH

Kiểm tra việc tháo gỡ các cơ chế, chính sách về đất đai, thuế, BHXH (Ảnh minh họa)

Theo đó, việc kiểm tra công tác cải cách hành chính tập trung vào một số nội dung chủ yếu sau:

**Kiểm tra việc triển khai và kết quả đạt được của các bộ, ngành và địa phương:

Việc thực hiện các nghị quyết của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ các cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, thuế, hải quan, nông nghiệp, nông thôn, ứng dụng công nghệ thông tin, khởi nghiệp, phát triển du lịch, tiếp cận tín dụng, BHXH, chính sách đối với người có công, lý lịch tư pháp, hộ tịch,…;

– Việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh;

– Tình hình giải quyết thủ tục hành chính, công bố, công khai thủ tục hành chính, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về quy định hành chính;

– Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông;

– Việc triển khai các hệ thống thông tin một cửa điện tử, cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin báo cáo cấp bộ, tỉnh và việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại các bộ, ngành và địa phương.

** Công tác cải cách thể chế: Công tác xây dựng và tổ chức thực hiện VBQPPL; công tác kiểm tra, rà soát, theo dõi tình hình thi hành pháp luật; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Xem Thêm  Đường vào trại của một vũ nữ

**Kiểm tra công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; việc triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP, 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ;…

Xem chi tiết nội dung tại Quyết định 46/QĐ-BCĐCCHC ngày 16/4/2021.

Châu Thanh


HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button