Tin Tức

Không tổ chức lớp không chuyên trong trường THPT chuyên từ 15/04/2023

Rate this post

Không tổ chức lớp không chuyên trong trường THPT chuyên từ 15/04/2023

Không tổ chức lớp không chuyên trong trường THPT chuyên từ 15/04/2023 (Hình ảnh internet)

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 05/2023/TT-BGDĐT ngày 28/03/2023 về Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên.

1. Không tổ chức lớp không chuyên trong trường THPT chuyên từ 15/04/2023

Theo đó, trong hoạt động tổ chức lớp học trong trường chuyên thì Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định không tổ chức lớp không chuyên trong trường THPT chuyên nhằm phát triển năng khiếu về một số môn học trên cơ sở bảo đảm giáo dục phổ thông toàn diện, tạo nguồn đào tạo nhân tài, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

Ngoài ra, các nội dung khác trong hoạt động tổ chức lớp học trong trường chuyên như sau:

– Lớp học trong trường chuyên được tổ chức theo môn học trong chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, bao gồm: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Ngoại ngữ, Toán, Tin học, Vật lí, Hóa học, Sinh học (sau đây gọi chung là lớp chuyên).

– Mỗi lớp chuyên có không quá 35 học sinh.

– Trên cơ sở các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục và đề nghị của hiệu trưởng trường chuyên, cơ quan quản lý trường chuyên quyết định số môn học được tổ chức lớp chuyên (sau đây gọi là môn chuyên) và số lớp chuyên đối với từng môn chuyên.

(Điều 8 Thông tư 05/2023/TT-BGDĐT)

2. 02 chính sách dành cho trường THPT chuyên từ 15/04/2023

2.1 Chính sách đầu tư các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục trường THPT chuyên

Theo Điều 5 Thông tư 05/2023/TT-BGDĐT quy định về chính sách đầu tư các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục trường THPT chuyên như sau:

– Trường chuyên được ưu tiên:

+ Bố trí cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đủ định mức biên chế, đạt tiêu chuẩn quy định;

+ Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đồng bộ, hiện đại theo quy định của pháp luật;

+ Bố trí kinh phí chi thường xuyên theo quy định của pháp luật để bảo đảm cho các hoạt động giáo dục;

+ Mời giáo viên, giảng viên, chuyên gia trong nước và chuyên gia nước ngoài thỉnh giảng, bồi dưỡng chuyên môn, hướng dẫn nghiên cứu khoa học cho cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh theo quy định;

+ Trường chuyên thuộc cơ sở giáo dục đại học được tạo điều kiện sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, phòng thí nghiệm, thực hành và giảng viên của cơ sở giáo dục đại học thực hiện giảng dạy, bồi dưỡng học sinh.

Xem Thêm  04 quyền lợi của người hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng từ 01/7/2021

– Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) trình cấp có thẩm quyền quyết định các chế độ chi ngân sách đầu tư bổ sung cho trường chuyên thuộc tỉnh theo quy định của pháp luật về cơ sở vật chất, chế độ ưu đãi đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và tạo điều kiện cho cán bộ quản lý, giáo viên dạy lớp chuyên quy định tại khoản 1 Điều 8 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên được đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ ở trong nước, nước ngoài.

– Cơ sở giáo dục đại học có trường chuyên quyết định bổ sung chính sách đầu tư các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục đối với trường chuyên thuộc cơ sở giáo dục đại học theo quy định của pháp luật.

2.2 Chính sách khuyến khích đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh trường THPT chuyên

Theo Điều 6 Thông tư 05/2023/TT-BGDĐT quy định về chính sách khuyến khích đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh trường THPT chuyên như sau:

– Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trường chuyên được hưởng chính sách ưu đãi theo quy định của Chính phủ.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với trường chuyên thuộc tỉnh), cơ sở giáo dục đại học (đối với trường chuyên thuộc cơ sở giáo dục đại học) căn cứ theo quy định của pháp luật trình cấp có thẩm quyền quyết định hoặc quyết định chính sách bổ sung chế độ ưu đãi, khen thưởng đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trường chuyên đạt kết quả xuất sắc theo nhiệm vụ được giao.

– Học sinh trường chuyên đạt giải trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi các môn văn hóa; cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế được xét cấp học bổng khuyến khích học tập và hưởng chế độ khen thưởng theo quy định.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với trường chuyên thuộc tỉnh), cơ sở giáo dục đại học (đối với trường chuyên thuộc cơ sở giáo dục đại học) quyết định chính sách bổ sung chế độ học bổng, khen thưởng đối với học sinh đạt kết quả xuất sắc trong học tập, rèn luyện, có thành tích trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi các môn văn hóa; cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế.

– Việc xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào cơ sở giáo dục đại học trong nước, cử đi đào tạo tại cơ sở giáo dục đại học ở nước ngoài của học sinh trường chuyên được thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thông tư 05/2023/TT-BGDĐT có hiệu lực ngày 15/04/2023.

Đỗ Thành Long

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THỦ TỤC PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuctucphapluat.com.

Thủ tục pháp luật

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn