Tin Tức

Không đổi căn cước công dân khi hết hạn bị phạt tới 500 nghìn đồng

Không đổi căn cước công dân khi hết hạn bị phạt tới 500 nghìn đồng

Không đổi căn cước công dân khi hết hạn bị phạt tới 500 nghìn đồng

Cụ thể, phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300 nghìn đồng đến 500 nghìn đồng đối với hành vi không thực hiện đúng quy định của pháp luật về cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân (theo điểm b khoản 1 Điều 10 Nghị định 144/2021/NĐ-CP).

Theo quy định tại Điều 23 Luật Căn cước công dân, những trường hợp đổi căn cước công dân gồm:

– Khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi;

– Thẻ bị hư hỏng không sử dụng được;

– Thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhân dạng;

– Xác định lại giới tính, quê quán;

– Có sai sót về thông tin trên thẻ hiện tại;

– Khi công dân có yêu cầu.

Bên cạnh đó,  thẻ căn cước công dân được cấp lại trong các trường hợp sau đây:

– Bị mất thẻ CCCD;

– Được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam.

Công dân thuộc những trường hợp trên phải thực hiện thủ tục đề nghị đổi/cấp lại thẻ căn cước công dân.

Tại Điều 5 Nghị định 05/1999/NĐ-CP quy định 05 trường hợp phải đổi và 1 trường hợp phải đề nghị cấp lại chứng minh nhân dân:

Điều 5. Đổi, cấp lại Chứng minh nhân dân


1- Những trường hợp sau đây phải làm thủ tục đổi Chứng minh nhân dân :


a) Chứng minh nhân dân hết thời hạn sử dụng;


b) Chứng minh nhân dân hư hỏng không sử dụng được;


c) Thay đổi họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh;


d) Thay đổi nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;


e) Thay đổi đặc điểm nhận dạng.


2- Trường hợp bị mất Chứng minh nhân dân thì phải làm thủ tục cấp lại.

Công dân nếu thuộc 05 trường hợp phải đổi và 1 trường hợp phải đề nghị cấp lại nêu trên (hiện tại khi đổi/cấp lại từ CMND thì công dân sẽ được cấp căn cước công dân).

Xem Thêm  03 điều kiện để được công bố khỏi bệnh Covid-19

Như vậy, nếu công dân không đổi sang căn cước công dân khi hết hạn thì có thể bị phạt tới 500 nghìn đồng.

Trước đây, chỉ phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100 nghìn đồng đến 200 nghìn đồng đối với hành vi Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về cấp mới, cấp lại, đổi chứng minh nhân dân (điểm b khoản 1 Điều 9 Nghị định 167/2013/NĐ-CP) mà không có quy định phạt hành vi không đổi căn cước công dân khi hết hạn.

Nghị định 144/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 và thay thế Nghị định 167/2013/NĐ-CP.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.


HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button