Tin Tức

Không để lọt thủ tục hành chính trong Thông tư

Rate this post

hà hùng cường

Phiên họp toàn thể của Hội đồng Tư vấn
cải cách thủ tục hành chính. Ảnh: VGP/Hải Minh

Yêu cầu trên được Bộ trưởng Hà Hùng
Cường, Chủ tịch Hội đồng đưa ra trong Phiên họp toàn thể của Hội đồng chiều
19/2 tại Hà Nội.

Hội đồng cần tiếp tục chủ động tham gia
ý kiến có chất lượng đối với các dự án luật, pháp lệnh, dự kiến được Quốc hội
xem xét, thông qua trong năm nay, nhất là các dự án luật liên quan đến triển
khai Hiến pháp.

Bộ trưởng Hà Hùng Cường đề nghị Hội đồng
đẩy mạnh việc đánh giá TTHC tại các bộ, ngành địa phương, trong đó lưu ý đánh
giá chất lượng thực hiện TTHC theo Nghị quyết 19 của Chính phủ.

Hội đồng tiếp tục phối hợp với Bộ Nội
vụ, Bộ Tư pháp xây dựng tiêu chí đánh giá cải cách TTHC của các bộ, cơ quan địa
phương, trong đó lưu ý sáng kiến, kinh nghiệm của các địa phương như Quảng
Ninh.

Với vai trò là kênh thông tin quan trọng
để Chính phủ thể lắng nghe phản ánh, kiến nghị, sáng kiến cải cách của người
dân, doanh nghiệp, Bộ trưởng đề nghị từng thành viên của Hội đồng, trong quá
trình tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, khó khăn, vướng mắc, cần tích cực, kịp
thời đề xuất biện pháp tháo gỡ.

Bộ trưởng cũng yêu cầu Hội đồng chủ động
phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Công an, các bộ liên quan trong quá trình triển
khai Đề án đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân gắn với việc xây dựng cơ sở dữ
liệu quốc gia về dân cư và hộ tịch.

Đặc biệt, phải triển khai thành công
việc thí điểm đăng ký khai sinh đồng thời với cấp số định danh cá nhân, kết
thúc chủ trương này cuối quý I/2016 trước khi triển khai trên diện rộng.

Với Cục Kiểm soát TTHC – đơn vị thường
trực của Hội đồng, Bộ trưởng Hà Hùng Cường, đề nghị Cục đẩy mạnh huy động sự
tham gia của tổ chức pháp chế của các bộ, ngành, Sở Tư pháp để các hoạt động
của Hội đồng được triển khai đồng bộ, đi vào chiều sâu và có hiệu quả thực
chất, nhất là việc tham mưu đề xuất các giải pháp nhằm phát huy sáng kiến cải
cách quy định TTHC cũng như đánh giá việc thực hiện cải cách TTHC tại các bộ,
ngành và địa phương.

Xem Thêm  Những uẩn khúc chưa sáng tỏ trong vụ bê bối Tamiflu

Về công tác năm 2015 của Hội đồng, Bộ
trưởng đánh giá Hội đồng đã huy động nhiều cơ quan thành viên tham gia nghiên
cứu, đề xuất sáng kiến cải cách trong một số lĩnh vực như quản lý lao động nước
ngoài, phát mại tài sản bảo đảm, nợ xấu, nhập khẩu trang thiết bị cũ…

Hội đồng cũng tham gia thực hiện đánh
giá việc cải cách TTHC tại các bộ, ngành địa phương trong các lĩnh vực thuế,
hải quan; đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 43/NQ-CP của Chính phủ về một số
nhiệm vụ trọng tâm cải cách TTHC trong việc hình thành và thực hiện một số dự
án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh.

Nhiều ý kiến đề xuất, kiến nghị của Hội
đồng về cải cách quy định thủ tục hành chính đã được một số bộ, ngành tiêp thu
và tổ chức thực hiện có hiệu quả, Bộ trưởng cho hay.

Các cơ quan thành viên của Hội đồng cũng
đã tích cực tham gia ý kiến đối với các quy định về TTHC trong các dự thảo văn
bản pháp luật, đặc biệt là quy định cấm các bộ, địa phương ban hành các TTHC
nêu trong Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Đồng thời tham gia ý kiến đối với phương
án đơn giản hóa các nhóm quy định, TTHC của các bộ, ngành theo Quyết định số
08/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, qua đó chuyển tải tiếng nói của người dân,
cộng đồng doanh nghiệp tới các cơ quan quản lý nhà nước để tiếp tục đơn giản
hóa TTHC, góp phần đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống nhân dân.

Công tác tiếp nhận và xử lý kiến nghị
của các thành viên Hội đồng Phòng Thương mại và Công nghiệp, Hiệp hội chế biến
và xuất khẩu thủy sản, Hiệp hội Dệt may, Hiệp hội Ngân hàng, Hiệp hội thương
mại Hoa Kỳ tại Việt Nam… tiếp tục được quan tâm triển khai.

Bộ trưởng cũng chỉ rõ những tồn tại cần
tập trung khắc phục trong thời gian tới, trong đó, hoạt động của Hội đồng chưa
thực sự đi vào chiều sâu, chưa phát huy đầy đủ vai trò tư vấn đề xuất với Thủ
tướng Chính phủ những sáng kiến mang tính đột phá cải cách quy định hành chính
liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng nói ông “rất sốt
ruột” khi một số sáng kiến, đề xuất cải cách TTHC chưa rõ nét. Có trường hợp
sáng kiến đề xuất đã được phê duyệt nhưng chậm được triển khai trong thực tế.

Hải Minh

Theo Báo Chính phủ

Thủ tục pháp luật

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn