Tin Tức

Không dạy học online đối với trẻ em mầm non

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ nổi bật sau đây:

Không tổ chức dạy học trực tuyến cho trẻ ở cấp giáo dục mầm non mà thực hiện hỗ trợ, hướng dẫn cha mẹ chăm sóc, giáo dục trẻ ở nhà;

– Tập trung chỉ đạo hoàn thành chương trình năm học với học sinh lớp 1 để kịp thời tổ chức đánh giá một năm thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo hướng dẫn.

– Tổ chức tốt cho học sinh lớp 12 ôn thi tốt nghiệp theo hướng kết hợp giữa dạy học trực tiếp và trực tuyến phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, cơ sở giáo dục. Đặc biệt quan tâm đến các đối tượng F1, F2 đang phải thực hiện cách ly được tham gia ôn thi bằng hình thức trực tuyến;

– Đối với một số địa phương có tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, học sinh không thể đến trường để hoàn thành năm học, chỉ đạo Sở GDĐT báo cáo Bộ GDĐT và tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thời gian nghỉ học và thời gian kéo dài năm học sau ngày 31/5/2021 phù hợp với tình hình thực tế và quy định tại Điều 2 Quyết định 2084/QĐ-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ GDĐT ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đổi với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông giáo dục thường xuyên

Xem Thêm  Tạo điều kiện tối đa để thí sinh 27,35 điểm xét tuyển vào Học viện Quân y

Xem chi tiết tại Công văn 1983/BGDĐT-GDTrH ngày 14/5/2021.

Trung Tài


HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button