LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG

Không bỏ phụ cấp thâm niên nghề của công an, quân đội từ 01/7/2024 (Dự kiến)

Rate this post

Không bỏ phụ cấp thâm niên nghề của công an, quân đội từ 01/7/2024 (Dự kiến)

Không bỏ phụ cấp thâm niên nghề của công an, quân đội từ 01/7/2024 (Dự kiến) (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THỦ TỤC PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Không bỏ phụ cấp thâm niên nghề của công an, quân đội từ 01/7/2024 (Dự kiến)

Liên quan đến sắp xếp lại các chế độ phụ cấp hiện hành, bảo đảm tổng quỹ phụ cấp chiếm tối đa 30% tổng quỹ lương khi thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã đưa ra định hướng về việc sẽ bãi bỏ phụ cấp thâm niên nghề.

Tuy nhiên việc bỏ loại phụ cấp này này không áp dụng cho đối tượng là quân động, công an, cơ yếu để bảo đảm tương quan tiền lương với cán bộ, công chức.

Khi thực hiện cải cách tiền lương thì thiết kế cơ cấu tiền lương mới gồm: Lương cơ bản (chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương) và các khoản phụ cấp (chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương). Bổ sung tiền thưởng (quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp).

Ngoài việc bỏ phụ cấp thâm niên nghề, các loại phụ cấp như phụ cấp chức vụ lãnh đạo (do các chức danh lãnh đạo trong hệ thống chính trị thực hiện xếp lương chức vụ); phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị – xã hội; phụ cấp công vụ (do đã đưa vào trong mức lương cơ bản); phụ cấp độc hại, nguy hiểm (do đã đưa điều kiện lao động có yếu tố độc hại, nguy hiểm vào phụ cấp theo nghề) cũng sẽ dự kiến bãi bỏ theo tinh thần cải cách tiền lương trong Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018.
Ngày 19/9/2023, phát biểu bế mạc Diễn đàn kinh tế – xã hội Việt Nam 2023, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu diễn đàn đã dành nhiều thời gian trọng tâm không chỉ vào các vấn đề kinh tế – xã hội mang tính thời sự, ngắn hạn mà còn tiếp cận các vấn đề lớn.


Đáng lưu ý, Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh đến việc sớm thực hiện cải cách chính sách tiền lương một cách căn bản trong năm 2024. Đây cũng là một cú hích cho thị trường lao động, góp phần kích cầu tiêu dùng nội địa.


“Đây là cải cách chứ không phải tăng lương bình thường. Nếu không có gì thay đổi, thời điểm chúng ta có thể áp dụng là từ 1-7-2024”

Hiện hành, phụ cấp thâm niên nghề áp dụng đối với sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp thuộc quân đội nhân dân, sĩ quan và hạ sĩ quan hưởng lương thuộc công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu trong tổ chức cơ yếu và cán bộ, công chức đã được xếp lương theo các ngạch hoặc chức danh chuyên ngành: hải quan, tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm.

Theo đó, mức phụ cấp như sau: sau 5 năm (đủ 60 tháng) tại ngũ hoặc làm việc liên tục trong ngành cơ yếu, hải quan, tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm thì được hưởng phụ cấp thâm niên nghề bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); từ năm thứ sáu trở đi mỗi năm được tính thêm 1%.

(Điểm a khoản 8 Điều 6 Nghị định 204/2004/NĐ-CP, sửa đổi tại Nghị định 76/2009/NĐ-CP)

Lộ trình cải cách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Lộ trình cải cách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (khu vực công) được Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 đưa ra như sau:

(1) Từ năm 2018 đến năm 2020

– Tiếp tục điều chỉnh tăng mức lương cơ sở theo Nghị quyết của Quốc hội, bảo đảm không thấp hơn chỉ số giá tiêu dùng và phù hợp với tốc độ tăng trưởng kinh tế; không bổ sung các loại phụ cấp mới theo nghề.

– Hoàn thành việc xây dựng và ban hành chế độ tiền lương mới theo nội dung cải cách chính sách tiền lương, gắn với lộ trình cải cách hành chính, tinh giản biên chế; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết của Trung ương.

(2) Từ năm 2021 đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030

– Từ năm 2021, áp dụng chế độ tiền lương mới thống nhất đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trong toàn bộ hệ thống chính trị.

– Năm 2021, tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức bằng mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp.

– Định kỳ thực hiện nâng mức tiền lương phù hợp với chỉ số giá tiêu dùng, mức tăng trưởng kinh tế và khả năng của ngân sách nhà nước.

– Đến năm 2025, tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức cao hơn mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp.

– Đến năm 2030, tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức bằng hoặc cao hơn mức lương thấp nhất của vùng cao nhất của khu vực doanh nghiệp.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THỦ TỤC PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuctucphapluat.com.

Thủ tục pháp luật

Xem Thêm  Chế độ nghỉ phép năm từ 2021: 04 điểm mới NLĐ cần biết

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn