Hành Chính

Khi nào thì chấm dứt việc đại diện theo pháp luật?

Rate this post

Khi nào thì chấm dứt việc đại diện theo pháp luật? Doanh nghiệp phải luôn có 01 người đại diện theo pháp luật có đúng không? Hãy cùng Luật Sư Lsu tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Khi nào thì chấm dứt việc đại diện theo pháp luật?

Theo Khoản 4 Điều 140 Bộ luật Dân sự 2015 quy định đại diện theo pháp luật chấm dứt trong trường hợp sau đây:

  • Người được đại diện là cá nhân đã thành niên hoặc năng lực hành vi dân sự đã được khôi phục;
  • Người được đại diện là cá nhân chết;
  • Người được đại diện là pháp nhân chấm dứt tồn tại;
  • Căn cứ khác theo quy định của Bộ luật này hoặc luật khác có liên quan.

Như vậy, đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chấm dứt trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt tồn tại.

Doanh nghiệp phải luôn có 01 người đại diện theo pháp luật có đúng không?

Theo Khoản 3 Điều 12 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp như sau:

“Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Khi chỉ còn lại một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam thì người này khi xuất cảnh khỏi Việt Nam phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân khác cư trú tại Việt Nam thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.”

Như vậy, doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất 01 người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam.

Xem Thêm  Đại biểu HĐND Hà Nội đề nghị lắp barie ngăn xe máy lên vỉa hè

Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Theo Điều 13 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp như sau:

  • Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp;
  • Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
  • Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về doanh nghiệp mà mình, người có liên quan của mình làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp theo quy định của Luật này.

Lưu ý: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm cá nhân đối với thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm trách nhiệm quy định tại khoản 1 Điều này.

>>Xem thêm: Người đại diện theo pháp luật của CTCP bị tạm giam?

Trên đây là bài viết về: Khi nào thì chấm dứt việc đại diện theo pháp luật?. Nếu còn vấn đề gì thắc mắc, vui lòng liên hệ Luật Sư Lsu hoặc có thể sử dụng dịch vụ Luật sư tư vấn của chúng tôi.Thủ tục pháp luật

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn