LĨNH VỰC HỘ TỊCH – CƯ TRÚ – QUYỀN DÂN SỰ

Khi nào phải nộp lại thẻ Căn cước công dân cho cơ quan công an?

Rate this post

Khi nào phải nộp lại thẻ Căn cước công dân cho cơ quan công an?

Khi nào phải nộp lại thẻ Căn cước công dân cho cơ quan công an? (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THỦ TỤC PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Khi nào phải nộp lại thẻ Căn cước công dân cho cơ quan công an?

Theo điểm a khoản 2 Điều 5 Luật Căn cước công dân 2014, công dân phải có nghĩa vụ nộp lại thẻ Căn cước công dân cho cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp đổi, bị thu hồi, tạm giữ thẻ theo quy định

Cụ thể, các trường hợp công dân phải nộp lại thẻ Căn cước công dân cho cơ quan công an có thẩm quyền được quy định tại Điều 23 và Điều 28 Luật Căn cước công dân 2014 như sau:

(1) Các trường hợp đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân

– Thẻ Căn cước công dân được đổi trong các trường hợp sau đây:

+ Các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 21 Luật Căn cước công dân 2014, cụ thể là thẻ Căn cước công dân phải được đổi khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi.

+ Thẻ bị hư hỏng không sử dụng được;

+ Thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhân dạng;

+ Xác định lại giới tính, quê quán;

+ Có sai sót về thông tin trên thẻ Căn cước công dân;

+ Khi công dân có yêu cầu.

– Thẻ Căn cước công dân được cấp lại trong các trường hợp sau đây:

+ Bị mất thẻ Căn cước công dân;

+ Được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam.

(2) Các trường hợp thu hồi, tạm giữ thẻ Căn cước công dân

– Thẻ Căn cước công dân bị thu hồi trong trường hợp công dân bị tước quốc tịch, thôi quốc tịch Việt Nam hoặc bị hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam.

– Thẻ Căn cước công dân bị tạm giữ trong trường hợp sau đây:

Xem Thêm  Hộ chiếu ngoại giao có thời hạn trong bao lâu?

+ Người đang chấp hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

+ Người đang bị tạm giữ, tạm giam, chấp hành án phạt tù.

Như vậy, nếu công dân thuộc các trường hợp trên thì phải tiến hành nộp lại thẻ căn cước công dân cho cơ quan công an có thẩm quyền để thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình theo quy định tại Luật Căn cước công dân 2014.

2. Các hành vi bị nghiêm cấm theo Luật Căn cước công dân 2014

Cá nhân, tổ chức bị nghiêm cấm thực hiện các hành vi sau đây:

– Cản trở thực hiện các quy định Luật Căn cước công dân 2014.

– Cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân trái quy định của pháp luật.

– Sách nhiễu, gây phiền hà khi giải quyết thủ tục về căn cước công dân, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước công dân.

– Làm sai lệch sổ sách, hồ sơ về công dân, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước công dân; không cung cấp, cung cấp không đầy đủ, cung cấp trái quy định của pháp luật thông tin, tài liệu về căn cước công dân, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước công dân; lạm dụng thông tin về công dân theo quy định Luật Căn cước công dân 2014 gây thiệt hại cho cơ quan, tổ chức, cá nhân.

– Làm lộ bí mật thông tin thuộc Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước công dân.

– Thu, sử dụng phí, lệ phí trái quy định của pháp luật.

– Làm giả, sửa chữa, làm sai lệch nội dung thẻ Căn cước công dân; chiếm đoạt, sử dụng trái phép thẻ Căn cước công dân của người khác; thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, cầm cố, nhận cầm cố, hủy hoại thẻ Căn cước công dân; sử dụng thẻ Căn cước công dân giả.

– Truy nhập trái phép, làm thay đổi, xóa, hủy, phát tán thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước công dân.

– Thu hồi, tạm giữ thẻ Căn cước công dân trái quy định của pháp luật.

(Điều 7 Luật Căn cước công dân 2014)

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THỦ TỤC PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuctucphapluat.com.

Thủ tục pháp luật

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn