LĨNH VỰC DỊCH VỤ PHÁP LÝ

Khi nào được công chứng tại nhà? Chi phí công chứng là bao nhiêu?

Rate this post

Xin cho tôi hỏi có được thực hiện công chứng tại nhà không? Nếu được thì chi phí chi trả là bao nhiêu? – Thanh Tùng (Hậu Giang)

Khi nào được công chứng tại nhà? Chi phí công chứng là bao nhiêu?

Khi nào được công chứng tại nhà? Chi phí công chứng là bao nhiêu? (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THỦ TỤC PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Khi nào được công chứng tại nhà?

Địa điểm công chứng được quy định tại Điều 44 Luật Công chứng 2014 như sau:

(i) Việc công chứng phải được thực hiện tại trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng, trừ các trường hợp quy định tại (ii).

(ii) Việc công chứng có thể được thực hiện ngoài trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng trong trường hợp người yêu cầu công chứng là người già yếu, không thể đi lại được, người đang bị tạm giữ, tạm giam, đang thi hành án phạt tù hoặc có lý do chính đáng khác không thể đến trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng.

Như vậy, các trường hợp có thể được công chứng tại nhà bao gồm:

– Người yêu cầu công chứng là người già yếu, không thể đi lại được;

– Người yêu cầu công chứng là người đang bị tạm giữ, tạm giam, đang thi hành án phạt tù

– Người yêu cầu công chứng có lý do chính đáng khác không thể đến trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng. 

Tổ chức hành nghề công chứng bao gồm Phòng công chứng và Văn phòng công chứng được tổ chức và hoạt động theo quy định Luật Công chứng 2014 và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

(Khoản 5 Điều 2 Luật Công chứng 2014)

2. Chí phí công chứng tại nhà là bao nhiêu?

Khi tiến hành hoạt động công chứng tại nhà, người yêu cầu công chức có thể phải chi trả các khoản tiền sau đây:

Xem Thêm  Hướng dẫn triển khai Luật Giám định tư pháp sửa đổi

* Phí công chứng

Phí công chứng bao gồm phí công chứng hợp đồng, giao dịch, bản dịch, phí lưu giữ di chúc, phí cấp bản sao văn bản công chứng.

Theo đó, người yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch, bản dịch, lưu giữ di chúc, cấp bản sao văn bản công chứng phải nộp phí công chứng.

(Khoản 1 Điều 66 Luật Công chứng 2014)

Mức phí công chứng năm 2023 được thực hiện quy định tại Thông tư 257/2016/TT-BTC.

Xem thêm: Mức phí công chứng năm 2023

* Thù lao công chứng

Người yêu cầu công chứng phải trả thù lao khi yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng thực hiện việc soạn thảo hợp đồng, giao dịch, đánh máy, sao chụp, dịch giấy tờ, văn bản và các việc khác liên quan đến việc công chứng.

Mức trần thù lao công chứng áp dụng đối với các tổ chức hành nghề công chứng tại địa phương do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành.

Khi đó, tổ chức hành nghề công chứng xác định mức thù lao đối với từng loại việc không được vượt quá mức trần thù lao công chứng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành và niêm yết công khai các mức thù lao tại trụ sở của mình.

Ngoài ra, còn phải có trách nhiệm giải thích rõ cho người yêu cầu công chứng về thù lao công chứng.

(Điều 67 Luật Công chứng 2014)

* Chi phí khác

Trường hợp người yêu cầu công chứng đề nghị xác minh, giám định hoặc thực hiện công chứng ngoài trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng thì người yêu cầu công chứng phải trả chi phí để thực hiện việc đó.

Mức chi phí do người yêu cầu công chứng và tổ chức hành nghề công chứng thỏa thuận. Tổ chức hành nghề công chứng không được thu chi phí cao hơn mức chi phí đã thỏa thuận.

Tổ chức hành nghề công chứng phải niêm yết rõ nguyên tắc tính chi phí khác và có trách nhiệm giải thích rõ cho người yêu cầu công chứng về các chi phí cụ thể đó.

(Điều 68 Luật Công chứng 2014)

Do đó, từng vào loại văn bản, giấy tờ được công chứng hoặc yêu cầu thực hiện các công việc liên quan khác, người yêu cầu công chứng phải thực hiện chi trả các khoản chi phí khi tiến hành công chứng tại nhà theo quy định trên.

Thủ tục pháp luật

Related Articles

Back to top button
Luật sư tư vấn