Tin Tức

Khi nào được cấp Giấy xác nhận đã tiêm vắc xin Covid-19?

Rate this post

Theo đó, các bước thực hiện tiêm chủng vắc xin Covid-19 như sau:

Bước 1: Tiếp nhận và phân loại đối tượng đến tiêm chủng tại nơi tiếp đón:

– Phát khẩu trang cho đối tượng tiêm chủng (nếu đối tượng không mang – Thực hiện đo thân nhiệt cho đối tượng tiêm chủng.

– Hướng dẫn, kiểm tra đối tượng tiêm chủng và người nhà đi cùng thực hiện khai báo y tế điện tử hoặc khai báo y tế bản giấy.

Đối với đối tượng chưa thực hiện đăng ký trước khi đến tiêm chủng, cơ sở tiêm chủng hướng dẫn người dân đăng ký trên hệ thống và theo dõi hướng dẫn từ hệ thống.

Bước 2: Hoàn thành nhiều đồng ý tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19:

Đối với người chưa có phiếu đồng ý tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19, nhân viên y tế cung cấp phiếu đồng ý tiêm chủng vắc xin COVID-19 theo mẫu tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Hướng dẫn này.

Người được tiêm chủng điền thông tin và ký vào nhiều đồng ý tiêm chủng trước khi sàng lọc.

Bước 3: Khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo Quyết định 3445/QĐ-BYT ngày 15/7/2021 của Bộ Y tế.

– Điền đầy đủ thông tin kết quả khảm sàng lọc trên nền tảng quản lý tiềm chủng COVID-19, Nếu cơ sở tiêm chủng không điền được thông tin này trên hệ thống thì in phiếu khám sàng lọc.

– Nhân viên y tế thực hiện khám sàng lọc và điền thông tin vào phiếu khám sàng lọc.

Nếu đủ điều kiện tiêm chủng thì hướng dẫn đối tượng đến khu vực tiêm và tư vấn cho đối tượng tiêm chủng, người giám hộ về tác dụng, lợi ích của việc sử dụng vắc xin và giải thích những sự cố bất lợi có thể gặp sau tiêm chủng.

Xem Thêm  Gỡ rối sang tên xe máy – càng gỡ càng rối

Thông báo cho đối tượng tiêm chủng, người giám hộ về tác dụng, liều lượng, đường 1 dùng của loại vắc xin được tiêm chủng. Tư vấn các thông tin về theo dõi sau tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 các nội dung theo Phụ lục 3.

Nếu đối tượng không đủ điều kiện tiêm thì tư vấn để chuyển cơ sở tiêm chủng hoặc ra về.

Bước 4: Thực hiện tiêm vắc xin

Thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho đối tượng theo đúng chi: định, bảo đảm an toàn theo quy định tại Điều 11 Thông tư 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế.

Sau khi tiêm chủng

Theo dõi người được tiêm ít nhất 30 phút sau tiêm chủng tại điểm tiêm. Đối với cơ sở tiêm chủng sử dụng bản in phiếu khám sàng lọc thì thực hiện nhập thông tin của người đã được tiêm sau khi tiêm xong.

Sau khi kết thúc thời gian theo dõi sau tiêm chủng tại điểm tiêm, cơ sở tiêm chủng cung cấp giấy xác nhận đã tiêm vắc xin Covid-19 theo mẫu quy định tại Phụ lục 4.
Mẫu Giấy xác nhận đã tiêm vắc xin Covid-19  

Sau khi cấp giấy xác nhận, hướng dẫn đối tượng tiêm vắc xin tự theo dõi tại nhà chặt chẽ trong vòng 24 giờ và tiếp tục theo dõi trong vòng 28 ngày sau tiêm chủng, đặc biệt trong vòng 7 ngày đầu sau tiêm chủng về các dấu hiệu: toàn trạng, tinh thần, ăn, ngủ, thở, phát ban, triệu chứng tại chỗ tiêm, thông báo cho nhân viên y tế nếu có dấu hiệu bất thường. Các nội dung tư vấn thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn 5488/BYT-KCB của Bộ Y tế ngày 09/7/2021 về việc hướng dẫn bảo đảm an toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

Xem chi tiết hướng dẫn tại Quyết định 3588/QĐ-BYT có hiệu lực từ ngày 26/7/2021.

Châu Thanh


HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Related Articles

Trả lời

Back to top button
Luật sư tư vấn