LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI

Khi nào chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi? => Khi nào chúc thọ, mừng thọ người già?

Rate this post

Nội dung chính

The content explains when to congratulate and celebrate the elderly. According to the Vietnamese Law on the Elderly, the President of Vietnam congratulates and gives gifts to individuals who reach 100 years old. Individuals who reach 90 years old are congratulated and given gifts by the People’s Committee Chairman of the province or centrally-governed city. Local People’s Committees, in coordination with the Elderly Association and the family of the elderly, organize celebrations for individuals who reach 70, 75, 80, 85, 90, 95, and 100 years old. The budget for these celebrations comes from the state budget and social contributions. The specific gifts given to 100-year-olds are 5 meters of silk fabric and 700,000 Vietnamese dong in cash, while 90-year-olds receive an item worth 150,000 Vietnamese dong and 500,000 Vietnamese dong in cash. The actual amount spent can be higher depending on the local budget and the proposal of the provincial People’s Committee. The funding for these celebrations is included in the annual expenditure plan of the Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs. The content also provides details about the organization of these celebrations and the allocated budget for different expenses such as printing or buying congratulatory papers, renting venues, providing refreshments, and other necessary expenses.

Khi nào chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi?

Khi nào chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi? (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THỦ TỤC PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Khi nào chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi?

Theo Điều 21 Luật Người cao tuổi 2009 quy định về chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi như sau:

– Người thọ 100 tuổi được Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam chúc thọ và tặng quà.

– Người thọ 90 tuổi được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chúc thọ và tặng quà.

– Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn phối hợp với Hội người cao tuổi tại địa phương, gia đình của người cao tuổi tổ chức mừng thọ người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 85, 90, 95 và 100 tuổi trở lên vào một trong các ngày sau đây:

+ Ngày người cao tuổi Việt Nam;

+ Ngày Quốc tế người cao tuổi;

+ Tết Nguyên đán;

+ Sinh nhật của người cao tuổi.

– Kinh phí thực hiện quy định tại Điều 21 Luật Người cao tuổi 2009 do ngân sách nhà nước bảo đảm và nguồn đóng góp của xã hội.

2. Mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi

Cụ thể tại điểm a khoản 2 Điều 3 Thông tư 96/2018/TT-BTC quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi như sau:

– Người cao tuổi thọ 100 tuổi được Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam chúc thọ và tặng quà gồm 5 mét vải lụa và 700.000 đồng tiền mặt;

– Người cao tuổi thọ 90 tuổi được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chúc thọ và tặng quà gồm hiện vật trị giá 150.000 đồng và 500.000 đồng tiền mặt;

Mức chi nêu trên là mức tối thiểu. Căn cứ khả năng cân đối ngân sách địa phương và tình hình thực tế, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có thể xem xét, quyết định mức chi cao hơn mức quy định tại Thông tư 96/2018/TT-BTC; đồng thời xem xét, quyết định theo thẩm quyền mức quà tặng người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 85, 95 tuổi và trên 100 tuổi trên cơ sở đề xuất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

Xem Thêm  Chế độ huấn luyện và trình diễn nghệ thuật mới nhất

3. Nguồn kinh phí chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi

Căn cứ theo điểm b khoản 2 Điều 3 Thông tư 96/2018/TT-BTC quy định nguồn kinh phí chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi như sau:

Kinh phí chúc thọ và tặng quà người cao tuổi thọ 100 tuổi và 90 tuổi bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (cơ quan thường trực của Ban công tác người cao tuổi cấp tỉnh).

Kinh phí tặng quà người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 85, 95 và trên 100 tuổi được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tặng quà cho người cao tuổi theo phân cấp của địa phương;

4. Nội dung và mức chi tổ chức chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi

Nội dung và mức chi tổ chức chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 3 Thông tư 96/2018/TT-BTC như sau:

Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có trách nhiệm phối hợp với Hội Người cao tuổi tại địa phương và gia đình của người cao tuổi tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn hoá, phong tục, tập quán của địa phương; bảo đảm kinh phí để chi cho các hoạt động sau:

– Chi in ấn hoặc mua “Giấy mừng thọ”, “Thiếp chúc thọ”, làm khung “Giấy mừng thọ”, “Thiếp chúc thọ”;

– Chi nước uống, hoa quả, bánh kẹo. Mức chi 20.000 đồng/người tham dự;

– Chi thuê hội trường, phông, bạt, bàn ghế, thiết bị loa đài và các khoản chi cần thiết khác (nếu có). Mức chi theo thực tế phát sinh, phù hợp với dự toán được cấp có thẩm quyền giao.

Hồ Quốc Tuấn

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của

Back to top button
Luật sư tư vấn