Tin Tức

Kết quả làm việc tại nhà là cơ sở quan trọng đánh giá, phân loại CBCCVC quý II/2020

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, Sở Nội vụ TP.HCM đề nghị các sở – ban – ngành, UBND các quận – huyện, UBND các phường – xã – thị trấn thực hiện nghiêm túc Công văn 1204/UBND-TH, Công văn 1205/UBND-VX ngày 31/3/2020 của UBND Thành phố: 

– Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm phân công, giao việc cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (công chức, người lao động) qua hệ thống văn phòng điện tử quản lý hồ sơ công việc, qua môi trường mạng; giải quyết, xử lý công việc bằng chữ ký số, quản lý công chức, người lao động thông qua kết quả công việc và các nội dung khác theo hướng dẫn tại Công văn 614/STTTT-CNTT ngày 31/3/2020. 

– Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và công chức, người lao động không để đình trệ công việc, lưu ý các công việc có thời hạn, thời hiệu theo quy định của pháp luật, các dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Kết quả hoàn thành tiến độ và chất lượng công việc được phân công khi làm việc tại nhà là cơ sở quan trọng để đánh giá, phân loại theo hiệu quả công việc đối với công chức, người lao động tại quý II năm 2020.

– Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định tại công sở như: giữ khoảng cách phù hợp giữa các công chức, người lao động; bắt buộc đeo khẩu trang trong suốt quá trình làm việc tại công sở;…

Xem Thêm  Cơ hội cho hàng Việt

Xem chi tiết nội dung tại Công văn 1278/SNV-CCHC ngày 03/4/2020. 

Châu Thanh


HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button